Plantevern

HUSSAR PLUS ODVarenr. 410705

50 g jodsulfuron + 7,5 g mesosulfuron pr. l

  • Fare
  • Avgiftskl. 2

Mot ugras i høst- og vårbygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Inneholder to aktivstoffer i sulfonylureagruppen. Begge aktivstoffene tas opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Meget god effekt mot balderbrå, ettårige dyllearter, då, gjetertaske, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, paddesev, pengeurt, rødtvetann, tungras, tunrapp, vassarve, veronika, åkergull, åkerminneblom og åkersennep. Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp, raigras, smånesle, åkertistel, vindelslirekne, åkerstemorblomst og åkersvineblom. Noe effekt kan forventes mot jordrøyk samt noe, men variabel effekt mot knereverumpe. Kan brukes ned til 5°C, men best effekt oppnås ved temperaturer rundt 8°C. Det må ikke være utsikter til nattefrost ved sprøyting. Det skal tilsettes 50 ml Mero eller Renol pr. daa. Resistens mot SU-preparater se her.

Blandbarhet: Kan benyttes alene, i blanding med andre preparater eller i bekjempingsstrategier med andre ugrasmidler. Markrapp og tunrapp bør behandles så tidlig som mulig for å få en best mulig effekt. Effekten på markrapp kan variere.
Kan under noen omstendigheter gi til dels sterk gulfarging og midlertidig vekststagnasjon. Maksdosen er 5 ml/daa. i høstbygg og 15 ml/daa i vårbygg. Unngå overlappinger. Vær oppmerksom på at noen arter 6-radsbygg kan være ekstra følsomme. Unngå bruk i stresset åker (lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv).
Må ikke brukes i havre og fangvekster.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

Vårbygg:
4-15 ml/daa.
Høstbygg:
5 ml pr. daa.
Hvete, rug og rughvete:
4-20 ml/daa.

Filter: A1/P3

NAD: 20 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3593