Plantevern

HUSSAR TANDEM ODVarenr. 410190

100 g jodsulferon + 150 g diflufenikan per l

  • Fare
  • Avgiftskl. 3

Ugrasmiddel (blad- og jordherbicid) i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete, mot frøugras og grasugras. 

Hussar Tandem inneholder to aktivstoffer hvor jodsulfuron er et systemisk bladherbicid av gruppen sulfonylurea. Diflufenikan er et kontaktvirkende jordherbicid (noe bladvirkning) fra en annen kjemisk gruppe, anilider. Diflufenikan er dermed en god resistensbryter på ugrasarter den har virkning mot, bl.a. vassarve, balderbrå, då, linbendel og hønsegras. Har også noe virkning på tunrapp i høyere doser.
Hussar Tandem har meget god effekt mot balderbrå, då, korsblomstra ugras, gullkrage, hønsegras, linbendel, rødtvetann, tungras, vassarve, åkerminneblom og åkerstemor. God mot klengemaure, markrapp, raigras, tunrapp, vindelslirekne og åkersvineblom. Skal brukes tidlig, og begge virksomme stoffer virker ned til 5°C, men det må ikke være utsikt til kuldegrader. For effekt mot tunrapp må minimum 50 ml benyttes. Det skal tilsettes 50 ml Mero eller Renol per daa. Forbigående gulfarging og/eller hvite flekker (sviskade) kan forekomme. Manganmangel kan øke faren for slik skade. I bygg er 70 ml største dose. Unngå bruk i stresset åker (lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv.).

Diflufenikan virker ikke under tørre forhold.

Må ikke brukes i havre og fangvekster.

Husk god rengjøring før bruk i andre kulturer. Ved omsåing etter vårbruk av Hussar Tandem kan bygg eller vårhvete sås etter 15 dager. Året etter kan korn, potet, erter og oljevekster dyrkes. Før såing av oljevekster skal det pløyes.

 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

15-80 ml pr daa.

Filter: A1/P3

NAD: 80 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email