Plantevern

LENTAGRAN WPVarenr. 410131

450 g pyridat pr. kg

  • Fare
  • Avgiftskl. 1

Lentagran WP er tillat brukt mot ugras i asparges, brokkoli, blomkål, rosenkål, hodekål, bladkål, knutekål, fôrkål, fôrmais, sukkermais, løk, sjalottløk, hvitløk, vårløk, purre, kløvergjenlegg og gran i skogplanteskole.

Kontaktvirkende bladherbicid i vannløselig pose. Meget god virkning mot balderbrå, dåarter, gjetertaske, flikbrønsle, haremat, jordrøyk, klengemaure, krokhals, meldestokk, smånesle, svartsøtvier, tunbalderbrå, åkergråurt, åkersvineblom, bjørk, osp og selje. God virkning mot haredylle, linbendel, rødtvetann, tungras, vassarve, åkersennep. Svak virkning mot hirsearter, hønsegras, åkergull, åkerstemor, tunrapp og de fleste korsblomstra ugrasarter. Lentagran WP brukes fortrinnsvis mot ugras som spirer etter en tidligere behandling med jordvirkende middel. Virkningen ses etter 5-10 dager. Best ugrasvirkning oppnås ved sprøyting på tørre planter i god vekst når dagtemperaturen er over 8 grader. Ugrasarter som Lentagran WP har en meget god virkning mot blir vanligvis bekjempet med godt resultat inntil ugraset har 2-4 varige blad. Under ugunstige sprøyteforhold, spesielt tørre forsomre, har virkningen mot noen ugrasarter vært ujevn. Sprøyt tidlig på dagen slik at det blir flest mulig lystimer etter sprøyting. For at kulturplantenes beskyttende vokslag skal være godt utviklet bør behandlingen utføres etter noen varme, solrike dager. Risikoen for sviskade er størst etter en kald regnværsperiode, og ved nattetemperatur under 2 grader. Skaden er forbigående og påvirker ikke avlingen.
Tørre vekstforhold og vind kan dels forsinke, dels nedsette ugrasvirkningen. Lentagran WP er regnfast etter to timer.

Blandbarhet: Lentagran WP kan blandes med pyretroider (f. eks. Karate 5 CS og Decis Mega EW 50) og enkelte bladgjødslingsmidler. Se blandetabell.
Det frarådes å blande Lentagran WP med ugrasmidler som svekker vokslaget (unntak for Matrigon).
I gjenlegg med kløver uten korn som dekkvekst, kan Lentagran WP blandes med MCPA.

 

Pakn.str.: 10 x 1 kg.

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

100-200 g i 20-40 l vann pr. daa.
Se etikett og sprøyteplan for doseringstilpasning.

Filter: P2/A1

NAD: 200 g/ daa

Lagring: Tørt og temperert.

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email