Plantevern

LUNA PRIVILEGEVarenr. 410282

500 g fluopyram pr. l

  • Avgiftskl. 4

Mot soppsykdommer i eple og pære. 

Luna Privilege har meget god virkning mot mjøldogg og grå- og gul monilia samt god virkning mot bitterråte, kjølelagersopp og skurv. Luna Privilege er et systemisk soppmiddel som i tillegg har translaminær virkning. Det virksomme stoffet fluopyram tilhører en ny kjemisk gruppe som har navnet pyridinyl-ethyl-benzamider (SDHI-hemmer). Produktet vil påvirke soppen i alle vekststadier fra spiring til sporulering. Luna Privilege virker systemisk, og opptak av preparatet skjer både gjennom blader og røtter. Det er med tanke på virkningsspekter dessuten aktuelt å benytte produktet tidlig i en behandlingsstrategi. For å sikre en god kontroll med sykdommer skal Luna Privilege derfor benyttes forebyggende eller ved varsel om angrep.

Blandbarhet: Se etikett.

Luna Privilege har minor-use godkjenning. Søker ikke oppgitt. Virkeområde og bruksområde er:
Mot sopp i granplanter i skogplanteskoler. Mot ulike soppsykdommer i kinakål, kepaløk, gulrot, kålrot, knollselleri, squash, gresskar, bønner og sukkerert.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Kjernefrukt:
14 dager

Dose:

20 ml pr. daa. Se etikett.

NAD: 20 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3595