LUNA Sensation NYHET!Varenr. 410288

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 3

(250 g fluopyram + 250 g trifloxystrobin pr. l.)

Mot gråskimmel i jordbær.

Luna Sensation er et soppmiddel til bruk i jordbær på dispensasjon. Preparatet inneholder de to virksomme stoffene fluopyram og trifloxystrobin. Fluopyram er en SDHI- hemmer som er registrert i Norge gjennom Luna Privilege i kjernefrukt. Fluopyram er en annen undergruppe enn de andre virksomme stoffene fra samme hovedgruppe som vi har på markedet i jordbær i Norge. Trifloxystrobin er godkjent i Norge gjennom produktet Delaro. Luna Sensation har meget god virkning på mjøldogg, gråskimmel og antracnose (Colletotrichum fragariae).

Luna Sensation har også meget god virkning på mjøldogg, og på bakgrunn av dette anbefales det å bruke midlet tidlig (BBCH 59-61) i de forebyggende behandlinger mot gråskimmel for dermed samtidig å kontrollere angrep av mjøldogg. Tillatt dose i Norge er 50 % av normal dose i Europa og tidspunkt for bruk er dermed avgjørende for god effekt.

Dispensasjonen gjelder i perioden 01.05.2020 til 29.08.2020. Etter at dispensasjonsperioden er utgått vil det ikke lenger være tillatt å bruke eller oppbevare Luna Sensation.

Kontakt NLR for mer info og etikett.

Pakn.str.: 1 liter

Behandlingsfrist:

3 dager
Behandlingstidspunkt: BBCH 60 – 67
Ant. beh.: Luna Sensation kan kun brukes 1 gang pr. dekar og sesong

Dose:

40 ml pr. daa
Væskemengde 30 – 100 liter pr. daa.

Filter: A1/ P3

NAD: 40 ml/daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 10 meter

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email