LUNA SENSATION SC 500Varenr. 410288

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 3

(250 g fluopyram + 250 g trifloxystrobin pr. l.)

Mot gråskimmel i jordbær.

Luna Sensation er et soppmiddel til bruk i jordbær på dispensasjon. Preparatet inneholder de to virksomme stoffene fluopyram og trifloxystrobin. Fluopyram er en SDHI- hemmer som er registrert i Norge gjennom Luna Privilege i kjernefrukt. Fluopyram er en annen undergruppe enn de andre virksomme stoffene fra samme hovedgruppe som vi har på markedet i jordbær i Norge. Trifloxystrobin er godkjent i Norge gjennom produktet Delaro. Luna Sensation har meget god virkning på mjøldogg, gråskimmel og antracnose (Colletotrichum fragariae).

Luna Sensation har også meget god virkning på mjøldogg, og på bakgrunn av dette anbefales det å bruke midlet tidlig (BBCH 59-61) i de forebyggende behandlinger mot gråskimmel for dermed samtidig å kontrollere angrep av mjøldogg. Tillatt dose i Norge er 50 % av normal dose i Europa og tidspunkt for bruk er dermed avgjørende for god effekt.

Det er gitt dispensasjon mot gråskimmel på jordbær på friland, i plasttunell og veksthus. Tillatt brukt og lagret fra 16.04.2021 til 14.08.2021.

 

 

Pakn.str.: 1 liter

Behandlingsfrist:

3 dager
Behandlingstidspunkt: BBCH 60 – 67
Ant. beh.: Luna Sensation kan kun brukes 1 gang pr. dekar og sesong

Dose:

40 ml pr. daa
Væskemengde 30 – 100 liter pr. daa.

Filter: A1/ P3

NAD: 40 ml/daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 10 meter

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email