Plantevern

MATRIGON 72 SGVarenr. 410109

720 g klopyralid pr. kg

  • Avgiftskl. 2

Mot ugras i oljeraps, oljerybs, fôrraps, formargkål, kålrot, rosenkål, hodekål og mais.

Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom blad og blir transportert til vekstpunktene. På balderbrå og tistel vises virkningen etter 3-4 dager. Ugraset visner ned i løpet av 2-3 uker. Meget god virkning mot burot, balderbrå, dyllearter, flikbrønsle, gullkrage, haremat, løvetann, ryllik, tistler, åkergråurt, åkersvineblom m.fl. God virkning mot hestehov, svartsøtvier, vindeslirekne og vikker. Preparatet kan også brukes til å bekjempe kløver og andre belgvekster. Best virkning oppnås ved sprøyting på smått, saftspent ugras i god vekst. Temp. bør være over 12 grader. Rester av behandlet plantemateriale på åkeren må kuttes opp, spres og pløyes ned for å unngå skader på etterfølgende kulturer. Se etikett.

Blandbarhet: Ved sammenfallende behandlingstidspunkt kan Matrigon blandes med vanlige ugras-, sopp- og insektmidler samt mikronæring.
Tilsett 50 ml Renol pr. daa. når Matrigon brukes alene.

Matrigon 72 SG har off-label. Søker er NLR og Det Norske Skogselskap. Virkeområde og bruksområde: Mot tistler og dikesvineblom i grasmark.Mot ugras i jordbær, solbær, rips og stikkelsbær. Mot ugras i kepaløk. Mot åkersvineblom ved produksjon av gran i pottebrett. Mot tistler og burot i juletreproduksjon.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

12-16,5 g/daa. Se etikett for doseringstilpasning.

Filter: A1/P3

NAD: 16,5 g/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email