Plantevern

MAVRIKVarenr. 410360

240 g tau-fluvalinat per l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 2

Mavrik er tillatt brukt mot skadedyr i korn, oljevekster, erter til modning, erter til konserves, bønner, poteter, blomkål, brokkoli, hodekål, og rosenkål.

Preparatet har meget god virkning mot bladlus i korn, hvetegalmygg i hvete, bladlus og erteviklere i erter, og bekjemper også glansbille og trips i kors­blomstrede vekster. Mavrik er ikke giftigt for bier og kan derfor brukes i bienes flyvetid. Mavrik er også skånsom over for flere nytteinsekter som løpe- og rovbiller, snylteveps og voksne marihøner.

Mavrik tilhører den kjemiske gruppen pyretroider og pyretriner. Resistens mot pyretroider er kjent hos noen populasjoner av ferskenbladlus og rapsglansbille i Norge. Mavrik kan ha god virkning mot rapsglansbiller som er resistente mot andre pyretroider. For å forhindre eller forsinke utvikling av resistens i forbind­else med bruken av Mavrik eller andre produkter i samme kjemiske gruppe, bør følgende retningslinjer følges: Bruk ikke-kjemiske tiltak for å forebygge og bekjempe skadedyrangrep der dette er aktuelt. Følg anbefalte behandlingsterskler. Veksle mellom å bruke kjemiske midler fra ulike kjemiske grupper. Midler i gruppen 3A: pyretroider og pyretriner skal maksimalt brukes 2 ganger etter hverandre, og maksimalt 1 gang for bladlus og rapsglansbille. Ved behov for ytterligere behandlinger mot skadedyr nevnt på etiketten bør det brukes et middel fra minst en annen middelgruppe før ny behandling med Mavrik. Sørg for god sprøyteteknikk og sprøyt under optimale forhold.

Blandbarhet: Mavrik kan blandes med de fleste andre plantevernmidler med sammenfallende bruksområde og behandlingstider. Bland ikke mer enn 2 preparater hvis annet ikke er anbefalt. Nedenfor nevnte produkter er det erfaring for er uproblematisk å blande med Mavrik. Uansett hvilken blandingspartner som anvendes skal begge etiketteforskrifter overholdes. Mavrik skal alltid tilsettes først.

Ugrasmidler: Harmony Plus SX, CDQ SX, Tomahawk 200, Starane XL/Cleave, Ariane, Duplosan Meko, MCPA m.fl. 

Vekstregulering: Trimaxx, Moddus, Cycocel 750/Stabilan 750 og Cerone. Soppmidler: Bumper 25 EC, Amistar, Comet Pro, Proline, Delaro, Aviator Xpro EC, Propuls, Elatus Plus, Elatus Era og Signum.

Pakn.str.: 12 x 1 ltr.

Behandlingsfrist:

Konservesert, potet, kålvekster: 7 dager
Ert til modning, bønner: 14 dager
Korn: 30 dager
Oljevekster: 60 dager

Antall behandlinger i, kålvekster 1 gang, alle andre vekster maks 2 ganger pr sesong.

Dose:

10-30 ml per daa.
Se etikett og sprøyteplan for doseringstilpasning etter kultur og skadegjører.

Filter: A1/P2

NAD: 20 ml/daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 10 og 20 m. Se etikett.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email