Plantevern

MCPA 750Varenr. 410133

750 g MCPA pr. l

  • Fare
  • Avgiftskl. 3

Mot ugras i eng, beite, frukthager, korn, gjenlegg med hvit-, alsike- eller rødkløver med korn som dekkvekst, og i korn med fangvekster.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel med opptak gjennom ugrasets bladverk som virker bare når ugraset er i vekst. Nedbør de første timene etter behandling kan redusere virkningen. God virkning mot meldestokk, dåarter, åkergråurt og alle korsblomstra ugras. Virkningen er også god mot flerårig ugrasarter som åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie, grasstjerneblom, tveskjeggveronika, følblom, groblad, løvetann, sjuskjære, tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. Kan brukes frem til BBCH 39 (flaggblad utviklet). Kløver kan få forbigående stagnasjon.

Blandbarhet: Kan blandes med Duplosan Meko for å sikre effekten mot vassarve, klengemaure og enkelte andre ugrasarter, uten kløvergjenlegg.
Se etikett og blandetabell.

MCPA 750 har off-label godkjenning. Søker Norsk Juletre og Norsk Frøavlerlag Virkeområde og bruksområde:
Mot ugras i mjølkefamilien og snellefamilien i juletre og pyntegrønt. Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet
areal, eller må ikke bli slått før etter 14 dager.

Dose:

Gjenlegg og fangvekster med kløver:
80–100 ml pr. daa.
Eng, beite og frukthager:
150–400 ml pr. daa.
Eng, beite og gras i grøntanlegg:
200 ml
Tofrøbladet rotugras i korn uten kløver:
150–200 ml pr. daa.

Filter: P2/A1

NAD: 240 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email