Plantevern

MCPA 750Varenr. 410133

750 g MCPA pr. l

  • Fare
  • Avgiftskl. 3

Mot ugras i eng, beite, frukthager, korn, gjenlegg med hvit-, alsike- eller rødkløver med korn som dekkvekst, og i korn med fangvekster. 

Selektivt og systemisk ugrasmiddel med opptak gjennom ugrasets bladverk som virker bare når ugraset er i vekst. 

Regn de første timene etter behandling kan redusere virkningen. God virkning mot melde­stokk, dåarter, åkergråurt og alle korsblomstra ugras. Virkningen er også god mot flerårig ugrasarter som åkertistel, åkerdylle, engsoleie, kryp­soleie, grasstjerneblom, tveskjeggveronika, følblom, groblad, løvetann, sjuskjære,
tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. Kan brukes frem til BBCH 39 (flaggblad utviklet). Kløver kan få forbigående stagnasjon. 

Blandbarhet: Kan blandes med Duplosan Meko for å sikre effekten mot vassarve, klenge­maure og enkelte andre ugrasarter, uten kløvergjenlegg. Se etikett og blandetabell. 

MCPA 750 har off-label godkjenning mot ugras av mjølke- og snellefamilien i juletre og pyntegrønt. Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i grasfrøeng. Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet
areal, eller må ikke bli slått før etter 14 dager.

Dose:

Gjenlegg og fangvekster med kløver:
80–100 ml pr. daa.
Eng, beite og frukthager:
150–400 ml pr. daa.
Eng, beite og gras i grøntanlegg:
200 ml
Tofrøbladet rotugras i korn uten kløver:
150–200 ml pr. daa.

Filter: P2/A1

NAD: 240 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email