Plantevern

MODDUS START DCVarenr. 410403

250 g trineksapaketyl per l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 1

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg, samt grasfrøeng.

Moddus Start er et vekstregulerende middel til å fremme avling og redusere legde. Brukes under drivende vekstforhold for å regulere veksten til den delen av planten som er i aktiv vekst ved behandlingstidspunktet. Moddus Start er DC formulert og tas raskt opp igjennom bladverket og transporteres ut i planten, der det hemmer gibberelinsyresyntesen. Tidlig behandling, i buskingsfasen, fremmer busking og rotutvikling og forkorter og styrker nedre del av strået. Hovedskuddets dominans reduseres og det oppnås en jevnere modning. Vekstregulering i tidlig
strekningsfase forkorter og styrker strået i de midterste leddene. Sen behandling når flaggbladet begynner å bli synlig reduserer aksnedknekk. Vekstregulering må ikke utføres ved tørkestress eller sterkt sykdomsangrep. Bruk største dose ved tidlig behandling og liten dose ved sen behandling. Behandlingen skal gjøres på tørre planter uten fare for nedbør de neste 2 timer.
Ved tidlig vekstregulering kan Moddus Start blandes med Stabilan 750, bruk da halv dose av begge midlene.

Høsthvete, høstbygg, vårhvete, bygg og rughvete: Behandlingstidspunkt BBCH 25-49.

Havre:
Behandlingstidspunkt BBCH 25-32.

Rug:
Behandlingstidspunkt BBCH 25-30.

Frøeng av timotei, hundegras, kveinarter, engrapp:
Behandlingstidspunkt BBCH 31-49.

Frøeng av engsvingel:
Behandlingstidspunkt BBCH 31-44

Frøeng av rødsvingel og raigras:
Behandlingstidspunkt BBCH 40-45.

Frøeng av bladfaks:
Behandlingstidspunkt BBCH 44-49.

Se utviklingsstadier for korn,

Blandbarhet: Kan blandes med soppmidler, insektmidler og bladgjødslingsmidler. Blanding med ugrasmidler som virker mot gras frarådes, men Moddus Start kan blandes med Axial fram til BBCH32. Det anbefales ikke å blande mer enn to preparater. I blanding med soppmidler som inneholder triazoler (Aviator Xpro, Delaro, Elatus Era, Propulse og Proline) kan dosen reduseres
med 20 %, dog ikke under 15 ml pr. daa.

 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

15-30 ml per daa. (40-80 ml i frøeng)
Se sprøyteplan og etikett for doseringsvalg ved ulike behandlingstidspunkter.

Filter: P2/A1

NAD: 60 ml/daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3599