Plantevern

MONCEREN FS 250Varenr. 410255

250 g pencycuron pr. l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 1

Til beising mot svartskurv i settepotet.

Flytende beisemiddel med kontaktvirkning mot svartskurv i poteter. Svartskurv gjør størst skade på potetespirene ved vekstforhold som gir sein oppspiring av potetene. Midlet tilsettes direkte på potetsetteren eller i stasjonære anlegg med spinning disk i forkant av settingen. Denne behandlingen kan utføres i god tid før setting og før potetene varmebehandles eller settes til lysgroing. Husk imidlertid at potetene bør tørke godt før man setter dem tilbake på lager ved en slik behandlingsmåte. Det er viktig med god dekning av potetknollene for å bekjempe smitten, og det er samtidig viktig at potetknollene er tørre før behandling for å få en best mulig fordeling av preparatet på knollene. Ved tilsetting direkte på setteren er det viktig at dyser og mengder er riktig justert og tilpasset. NB! Husk alltid på å holde dysene fri for jord og annet smuss! Dersom en beiser med Monceren FS innendørs, skal det sikres at potetene tørker forsvarlig opp med én gang etter beising og før de settes til videre oppbevaring.

Pakn.str.: 4 x 5 ltr

Dose:

600 ml pr. tonn settepotet

Filter: A1/P3

NAD: 150 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email