Plantevern

PG26NVarenr. 410615

99 g alkylfenolalkoxylat pr. l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 0

Klebemiddel til Broadway Star.

Nonionisk klebemiddel som må tilsettes Broadway Star for at preparatet skal få den ønskede effekten. Reduserer overflatespenningen og forbedrer festeegenskapene
på plantene. Dette er spesielt viktig under tørre forhold da ugraset utvikler et tykkere vokslag.

 

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Ikke relevant.

Dose:

25 ml/daa. ved bruk av vannmengde under 10 l/daa.
50 ml/daa. ved bruk av vannmengde over 10 l/daa.

Filter: A1/P2

NAD: 50 ml/daa

Lagring: Tørt og frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: -

Miljøklasse: -

Print Friendly, PDF & Email