PICTOR ACTIVEVarenr. 410296

(150 g boscalid + 250 g pyraklostrobin pr. l)

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 3

Soppmiddel mot storknolla råtesopp og skulpesopp i vinter- og vårraps.

Preparatet inneholder to aktive stoffer med forskjellig virkningsmekanisme. Boscalid tilhører den kjemiske gruppen SDHI og transporteres fra en side av bladet til en annen, translaminær aktivitet. Boscalid spres også systemisk mot toppen av bladene. Pyraklostrobin er en soppdreper som tilhører strobilurin-gruppen og har en lokalsystemisk og translaminær aktivitet. I og med at stoffet kan trenge gjennom bladoverflaten er de også aktive mot soppstrukturer som har utviklet seg inne i plantevevet. Pictor Active bør brukes i vinter- og vårraps i vekstperioden BBCH 59 (første kronblader synlige, blomsterknopper fortsatt stengt) til BBCH 69 (slutten av blomstringen). Det er ikke funnet noen tegn på Resistens mot storknolla råtesopp og skulpesopp på raps i Norge. Pictor Active utgjør ingen risiko for negativ virkning på etterfølgende avlinger. Alle situasjoner der bruk er tillatt er ikke blitt testet. Skade eller mangel på effekt etter behandling kan forekomme. Preparatet bør påføres med åkersprøyte som er kalibrert og sjekket i samsvar med gjeldende regelverk.

Blandbarhet: Blanding av preparater er utprøvd i begrenset grad. Preparater i blanding kan utfylle hverandre virkningsmessig, men kan også føre til effekter som ikke er avdekket i forsøk. Eventuelle blandinger må først gjøres etter konsultasjon med fagfolk. Pictor Active er i samsvar med lab-tester fysisk og kjemisk kompatibel i blandinger med flere preparater og må alltid starte med de faste stoffene i rekkefølgen WG, WP, SG, SP. Så følger preparatene i væskeform, først vannbaserte formuleringer i rekkefølgen SC, CS, SL, så løsemiddelbaserte formuleringer i rekkefølgen SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME. Pass alltid på at de første komponentene er ordentlig oppløst før du tilsetter den neste komponenten. Se blandetabeller.

Basert på virkemåte er Boscalid klassifisert av FRAC-kode 7 (Fungicide Resistence Action Group). Pyraklostrobin tilhører strobilurin-gruppen og er klassifisert i FRAC-kode 11 basert på virkningsmåte. Aktive stoffer med denne koden anses av FRAC å ha høy risiko for å utvikle resistens. Gjentatt bruk av preparater med samme virkningsmetode vil øke risikoen for utvikling av resistens. Antallet behandlinger med Pictor Active er begrenset til maks. 2 pr. avlingssyklus i raps.

Pictor Active har minor-use godkjenning. Søker BASF AS. Virkeområde og bruksområde er:
Mot stoknolla råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum), stor skulpesopp (Alternaria spp.), kålrotsopp (Plenodomus spp.) og bladskimmel (Hyaloperonospora parasitica) i rybsfrø, sennepsfrø, linfrø, valmuefrø og reddikfrø på friland, samt mot en rekke soppsykdommer på erter og bønner på friland.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l

Dose:

50-100 ml/daa.  Laveste dose ved delt behandling med intervall på 7-21 dager.

Se doseringstabell på etikett. Væskemengde 10-40 l/daa. Stor væskemengde anbefales.

Filter: A1/P2

NAD: 100 ml/daa.

Lagring: Avlåst og frostfritt i lukket originalemballasje

Avst.vann: 20 m NB! Med avdriftsreduserende tiltak kan avst. til vann reduseres til 3 m. Vilkår for å oppnå avdriftsreduksjon er beskrevet i egen veileder som er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email