Plantevern

PROPULSE SE 250Varenr. 410291

125 g fluopyram + 125 g protiokonazol

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i vår- og vinterbygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete samt oljevekster.

Propulse inneholder fluopyram som tilhører aktivstoff- gruppen SDHI og protiokonazole kjent fra Proline. Fluopyram tilhører en annen undergruppe av aktivstoffene i gruppen SDHI i forhold til de som er på markedet i Norge i dag. Dette betyr at fluopyram kan benyttes tidlig i blanding med andre aktiv-stoffer, før man kan følge opp med for eksempel Aviator Xpro ved avsluttende behandling. Propulse er et soppmiddel med systemisk virkning mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonosporanodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoriatritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust,
aksfusariose samt storknolla råtesopp, gråskimmel og skulpesopp i oljevekster. Det er viktig at det behandles i forkant mot gulrust da virkningen er forebyggende og i hovedsak kommer fra protiokonazol. Produkter med forebyggende virkning skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for preparatet er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Propulse SE 250 har to aktive stoffer med ulik virkemekanisme. Det er en god strategi å blande aktive stoffer med ulik virkningsmekanisme for å forebygge resistens. Se også avsnitt om resistens.

Blandbarhet: Propulse kan med fordel blandes med andre soppmidler samt aktuelle ugrasmidler, skadedyrmidler og tilvekstregulatorer ved sammenfallende behandlingstider. Propulse kan brukes inntil to ganger i høstkorn og én gang i vårkorn.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn: 35 dager (5 uker)

Oljevekster: 56 dager (8 uker)

Dose:

50-100 ml (se etikett)

Filter: A1/ P3

NAD: 100 ml/ daa

Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt.

Avst.vann: 5 meter (dose inntil 60 ml, se etikett)

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3607