Plantevern

PUMA EXTRAVarenr. 410138

69 g fenoksaprop-P-etyl pr. l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 1

Mot floghavre, spillkorn av havre og hirser i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Kan benyttes med underkultur av kløver eller raigras som fangvekster.
Må ikke brukes i havre.

Sprøyt på oppspirte floghavre- og hirseplanter fra kornplantene har 2 blad og frem til ferdig busking (BBCH 12-29). Tidlig behandling gir beste resultat, (2-4 blad). Det bør gå 10-14 dager mellom sprøyting med Puma Extra og eventuelle andre ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Sprøyt i pent, varmt vær uten fare for regn de første 2 timene etter behandling. Virkningen vises etter 7-10 dager. Tilsett klebemiddel under vanskelige forhold.
Blandbarhet: Harmony Plus SX, Stabilan 750 ved sammenfallende behandlingstider.
Tilsett klebemiddel, se blandetabell.

Puma Extra har off-label godkjenning. Søker er Norsk Frøavlerlag. Virkeområde og bruksområde:
Mot floghavre i gjenlegg av kløvereng med bygg eller vårhvete som dekkvekst. Mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

100-120 ml pr. daa i 15-30 l vann.

Filter: A1/P3

NAD: 120 ml/ daa

Lagring: -10 C til +30 C

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email