Plantevern

RANMAN TOPVarenr. 410231

160 g Cyazofamid pr. l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 1

Soppmiddel mot tørråte i potet.

Ranman Top er et kontaktvirkende og forebyggende soppmiddel med meget god virkning mot tørråte. Det hindrer tørråtesoppen i å infisere de plantedelene hvor sprøytebelegg finnes. Ranman Top skal brukes forebyggende og senest ved tørråtevarsel og/eller når lokalklimatiske forhold i feltet medfører risiko for tørråtespredning. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 5. dag. Etter avblomstring og ved lavere smittepress kan sprøyteintervallet økes til hver 10. dag. Det er viktig å unngå resistens mot tørråte. Ranman Top skal brukes maksimalt 6 ganger pr. vekstsesong, og maksimalt 3 ganger etter hverandre. Bruk deretter en behandling med et annet tørråtemiddel. Det er viktig å veksle med andre
preparater med annen virkningsmekanisme. Det anbefales å bruke Ranman Top i de siste 2-3 sprøytingene mot tørråte da Ranman Top reduserer smitten som overføres til knollene. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Ranman Top kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Sprøyt helst på tørre planter, og når det et utsikt til oppholdsvær noen timer. Ranman er regnfast når væska er tørket inn på bladene.
Blandbarhet: Ranman Top kan tankblandes med de fleste bladgjødslingsmidlene, pyretroider, Fibro, Teppeki, Select og Titus. Se blandetabeller og etikett.

Ranman Top har minor-use godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot agurkbladskimmel i frilandsagurk.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

7 dager

Dose:

50 ml Ranman pr. dekar.
Følg doseringsanbefalinger og behandlingsintervall,
se sprøyteplan og etikett.

Filter: A1 / P3

NAD: 50 ml/ daa

Lagring: Tørt og frostfritt.

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3611