Plantevern

RAPTOLVarenr. 410362

4,59 g pyretrin I + II utvunnet av Chrysanthemum cinerariaefolium + 825,3 g rapsolje per l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 3

Raptol er godkjent mot skadedyr i bær, grønnsaker, pryd- og krydderveks­ter på friland og i visse veksthusproduksjoner. Raptol er tillatt brukt i både økologisk og konvensjonell produksjon. Preparatet virker rask og har effekt mot skadeinsekter som bladlus, sommerfugllarver, spinnmidd, teger og trips.

Raptol er et lett nedbrytbart kontaktvirkende preparat med naturlig pyretrum og rapsolje, og fungerer som kontaktgift på enkelte bitende og sugende skade­dyr. Preparatet påvirker på insektets nervesystem slik at næringsopptak og forplantning stanser umiddelbart. Behandlede skadedyr dør innen få timer.
Raptol brukes ved forventet klekking av egg og/eller ved første angrep, eller når skadeterskel overskrids. Behandlingen skal gjennomføres når biene ikke flyr (21:00–04:00, norsk sommertid) eller senest i tidlige morgentimer. Sprøyt aldri i direkte sol eller ved temperaturer under 5°C eller over 20°C. Effektiv behandling krever god fordeling av væsken. Bladundersider må behandles for å treffe skadedyr som lever der. Planter/plantedeler med skadedyrangrep må få god dekning av sprøytevæsken uten avrenning. Bruk av riktig dyse vil minimere avdrift. Bruk størst vannmengde i tette, bladrike kulturer. 
Raptol er ikke toleransetestet i alle prydplanter. Gjør derfor en test på et begrenset antall og vent en uke. Se etikett for toleranse.
Raptol inneholder de to virksomme stoffene pyretrin I og II tilhørende den kjemiske gruppen pyretroider og pyretriner. Resistens mot pyretroider er kjent i noen populasjoner i Norge. Det kan også forekomme kryssresistens mellom disse to stoffene. Effekten av pyretrinene i Raptol kan derfor ha noe nedsatt virkning mot disse skadedyrene, men rapsoljen vil ha virkning. Se etikett for mer info. om resistens og startegi for å begrense resistensutvikling. 

Blandbarhet: Raptol skal ikke blandes med andre preparater. Ferdig blandet sprøytevæske skal brukes samme dag, men bør ikke brukes før det har gått min 2 dager etter sprøyting med svovel eller Delan WG. Det bør heller ikke gå mindre enn 2 dager etter behandling med Raptol før bruk av Svovel eller Delan WG.

Raptol har også Minor Use godkjenning bladlus, spinnmidd og insektslarver i bringebær på friland, Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 1 x 10 ltr.

Behandlingsfrist:

Se etikett for de enkelte kulturene.

Dose:

0,6-1,2 l/daa. Se etikett for doseringstilpassning og væskemengde.

Filter: A1 / P3

NAD: 600 ml/daa

Lagring: Mørkt og frostfritt

Avst.vann: 10 m i grønnsaker, urter og bærkulturer. 30 m i prydplanter.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email