Plantevern

REVUS 250 SCVarenr. 410273

250 g mandipropamid pr. l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 1

Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, samt bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Revus tas opp i vokslaget på plantenes overflate og har både en kontakt- og god translaminær effekt som hemmer mycelvekst i inkubasjonstiden. Revus er effektiv mot spiring av zoosporer og sporangiesporer og har derfor meget god virkning mot tørråte. Revus skal brukes forebyggende og senest ved tørråtevarsel og/eller når lokalklimatiske forhold i feltet medfører risiko for tørråtespredning. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 5. dag. Etter avblomstring og ved lavere smittepress kan sprøyteintervallet økes til hver 10. dag.
For å redusere risikoen for resistensutvikling skal Revus brukes maksimalt 6 ganger per år og 4 ganger i strekk i potet. I tomat i veksthus maksimalt 4 ganger per hold og i salat og ruccola på friland maksimalt 2 behandlinger per hold. Bruk deretter en behandling med et annet soppmiddel. Det er viktig å veksle med andre preparater med annen virkningsmekanisme.  Det anbefales å bruke Revus i den siste sprøytingen mot tørråte da Revus har svært kort behandlingsfrist. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Revus kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Tilsetning av klebemiddel er ikke nødvendig. Revus er regnfast når væska er tørket inn på bladene.

Blandbarhet: Revus kan fysisk tankblandes med de fleste bladgjødslingsmidlene, pyretroider, Biscaya, Select + Renol og Titus. Ulike faktorer som vannkvalitet og temperatur kan påvirke blandingen. Foreta derfor alltid en prøveblanding først. Se blandetabeller og etikett.

Revus har off-label godkjenning mot  spinatskimmel i spinat. Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Potet og tomat: 3 dager
Salat og ruccola: 7 dager

Dose:

Potet: 60 ml Revus i 20-30 liter vann per dekar.
Tomat: 20 ml Revus i 100 liter vann. Bruk 300 l væske på 1000 m2 ved 2 m høye planter. Maks arealdose er 60 ml per 1000 m2.
Salat og ruccola: 60 ml per dekar med 7-10 dagers mellomrom avhengig av smittepress.
Følg doseringsanbefalinger og behandlingsintervall, se sprøyteplan og etikett.

Filter: A1 / P2

NAD: 60 ml/ daa

Lagring: Frostfritt og ikke i direkte sollys.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3613