Plantevern

REVUS 250 SCVarenr. 410273

(250 g mandipropamid pr. l)

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 1

Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, samt bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Revus tas opp i vokslaget på plantenes overflate og har både en kontakt- og god translaminær effekt som hemmer mycelvekst i inkubasjonstiden. Revus er effektiv mot spiring av zoosporer og sporangiesporer og har derfor meget god virkning mot tørråte. Revus skal brukes forebyggende og senest ved tørråtevarsel og/eller når lokalklimatiske forhold i feltet medfører risiko for
tørråtespredning. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 5. dag. Etter avblomstring og ved lavere smittepress kan sprøyteintervallet økes til hver 10. dag. For å redusere risikoen for resistensutvikling skal Revus brukes maksimalt 6 ganger pr. år og 4 ganger i strekk i potet. I tomat i veksthus maksimalt 4 ganger pr. hold og i salat og ruccola på friland maksimalt 2 behandlinger pr. hold. Bruk deretter en behandling med et annet soppmiddel. Det er viktig å veksle med andre preparater med annen virkningsmekanisme. Det anbefales å bruke Revus i den siste sprøytingen mot tørråte da Revus har svært kort behandlingsfrist. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Revus kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Tilsetning av klebemiddel er ikke nødvendig. Revus er regnfast når væska er tørket inn på bladene.

Blandbarhet: Revus kan fysisk tankblandes med de fleste bladgjødslingsmidlene, pyretroider, Select + Renol og Titus. Ulike faktorer som vannkvalitet og temperatur kan påvirke blandingen. Foreta derfor alltid en prøveblanding først.
Se blandetabeller og etikett.

Revus har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot spinatskimmel i spinat.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Potet og tomat:
3 dager
Salat og ruccola:
7 dager

Dose:

Potet:
60 ml Revus i 20-30 liter vann pr. dekar.
Tomat:
20 ml Revus i 100 liter vann. Bruk 300 l væske på 1000 m2 ved 2 m høye planter. Maks arealdose er 60 ml pr. 1000 m2.
Salat og ruccola:
60 ml pr. dekar med 7-10 dagers mellomrom avhengig av smittepress.

Følg doseringsanbefalinger og behandlingsintervall, se sprøyteplan og etikett.

Filter: A1/P2

NAD: 60 ml/daa.

Lagring: Frostfritt og ikke i direkte sollys.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3613