Plantevern

RIDOMIL GOLD MZ PEPITEVarenr. 410266

(38,8 gm metalaksyl-M + 640 g mankozeb pr. kg)

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 2

Soppmiddel mot tørråte i potet og løkbladskimmel og papirflekk i kepaløk og sjalottløk.
Ridomil Gold MZ Pepite er av seneste generasjons granulat og inneholder to virksomme stoffer, metalaksyl-M og mankozeb. Metalaksyl-M virker systemisk og tas hurtig opp i den grønne planten og transporteres ut til de ytterste bladspissene. Metalaksyl-M bekjemper potet-tørråten inne i planten, hemmer soppens vekst og reproduksjon samt beskytter nytilveksten etter behandling. Mankozeb er kontaktvirkende og danner en beskyttende film på bladoverflaten og hemmer spiring av tørråtesoppen. Mankozeb forebygger nye angrep. Preparatet skal sprøytes forebyggende, senest ved tørråtevarsel og/eller når lokalklimatiske forhold i feltet medfører risiko for tørråtespredning. Ridomil Gold MZ Pepite skal kun anvendes en gang pr. sesong som første eller andre sprøyting. Av hensyn til faren for resistens er det viktig at middelet brukes forebyggende og Ridomil Gold MZ Pepite bør anvendes tidlig i sesongen når planten er i sin mest aktive vekst. Det er viktig med god nedtrenging slik at ris og stengler blir best mulig dekket av sprøytevæsken. Sprøyt fortrinnsvis på tørre planter, når det er utsikt til noen timers oppholdsvær.
Ridomil Gold MZ Pepite er regnfast så snart sprøytevæsken har tørket på planten. Nedbør 1-2 timer etter sprøyting påvirker derfor ikke resultatet.

Blandbarhet: Preparatet oppløses hurtig ved omrøring, noe som sikrer jevn konsentrasjon i sprøytevæsken. Ridomil Gold MZ Pepite er blandbar med de fleste bladgjødslingsmidler og insektmidler. Fysisk blandbarhet betyr at det ikke skjer utfelling. Ulike faktorer som vannkvalitet, temperatur og pH kan innvirke på blandingen. Foreta alltid en prøveblanding først og bland aldri Ridomil Gold MZ Pepite med mer enn ett middel. Se blandetabell og etikett. Ferdigblandet sprøytevæske bør brukes samme dag.

Ridomil Gold MZ Pepite har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot soppsjukdommer i vårløk.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 1 x 10 kg

Behandlingsfrist:

Potet:
7 dager
Løk:
14 dager

Dose:

Potet:
200 g
Løk:
250 g

Bruk 2,5-3,0 bar trykk i 20-40 l vann pr. daa.

Filter: A1/P3

NAD: 200 g/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 20 meter

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email