Plantevern

RIZOLEX 50 FWVarenr. 410269

(500 g tolklofosmetyl pr. l)

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 1

Soppmiddel til beising av settepoteter, blomsterløk, og blomsterknoller og til nedvanning/innblanding i jord ved såing, stikking og planting av prydplanter
i veksthus og i planteskoler.

Behandlede poteter må ikke brukes til matpoteter, fôr eller industrielt bruk. Preparatet har kontaktvirkning mot svartskurv (Rhizoctonia solani) God virkning mot svartskurvsoppen sikres ved god dekning av materialet som behandles, og ved god nedvanning/innblanding i jord eller torv. Kilden til svartskurvsmitte er å finne både på settepotetene (svarte hvilelegemer) og i jorda. Settepotetene er den viktigste smittekilden. Forkultur og omløp mellom potetåra har størst betydning for jordsmitten. God dekning av Rizolex 50 FW på potetene som behandles sikres ved at det er lite jord på potetene og at anlegget som benyttes gir god fordeling av sprøytevæsken. Vannmengden som benyttes bør være så lav som mulig, men må reguleres etter dysetype, trykk og kjørehastighet. Det er mest aktuelt med runddyser. Behandling av blomsterløk og blomsterknoller på friland foretas før setting. Rizolex 50 FW sprøytes ut med påfølgende fresing/hakking ned til ca. 10 cm. I veksthus foretas behandling etter setting, men før tildekking. Rizolex 50 FW kan også innarbeides i vekstmediet.

Planteskolekulturer omfatter også nåletrær (skogplanteskolene). På friland sprøytes det på lett fuktet overflate med påfølgende nedvanning med minst 2 liter vann pr. m2. Behandling foretas før stiklingene settes ut. Nedvanningen foretas før overflata tørker opp. Rizolex 50 FW kan også utvannes på en lett fuktet overflate med minst 2 liter væskeblanding pr. m2. I potter på friland og veksthus foretas behandlingen ved utvanning i pottene. Vekstmediet må være godt oppfuktet i forkant. Effekten av Rizolex 50 FW varer ca. en måned.

Ved behandling av planter under plastfolie skal sprøytevæsken ha tørket opp på bladene før plantene tildekkes igjen. Rizolex 50 FW blir brukt på en rekke kulturer. På grunn av de mange arter og sorter samt forskjeller i dyrkingsteknikk, bør plantenes følsomhet alltid prøves. Behandling av kulturer i blomst bør unngås.

Preparatet har vært prøvd i følgende kulturer uten skader:
Azalea, Begonia hiemalis, Beloperone, Chrysanthemum, Hedera helix, Kalanchoe, Passiflora, Potteroser, Radermachera/Stereospermum, Saintpaulia.

Blandbarhet: Ved behandling av prydplanter er preparatet blandbart med de fleste sopp- og insektmidler. Blandinger bør prøves på et mindre antall planter.

Pakn.str.: 12 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt.

Dose:

200 – 300 ml pr. tonn settepotet med utstyr montert på setteren. 

5 -10 l vann pr. daa. Ved behandling med f. eks. “Mantis anlegg” kan Rizolex 50 FW brukes ufortynnet, men kan hvis ønskelig blandes ut med noe vann. Behandling av blomsterløk og blomsterknoller brukes 2,5 ml pr.m2 i ca. 0,2 l vann ved utsprøyting. Ved innarbeiding i vekstmedium brukes 50 ml i ca. 10 liter vann pr. m3 

Behandling av planteskolekulturer på friland brukes 2,5 ml pr. m2 Ved sprøyting benyttes ca. 0,2 l væskeblanding pr. m2

Behandling i stiklingskasser/bed på friland og i veksthus bruks 2,5 ml pr. m2 Ved sprøyting benyttes det ca. 0,2 væskeblanding pr. m2 

Behandling i potter på friland og veksthus brukes 100 ml væskeblanding pr. 

l potte med 0,05 % oppløsning (0,5 ml pr. liter vann) Ved innblanding i vekstmedium brukes 50 ml i 10 liter vann pr m3 Se etikett for behandlingsteknikker etc. 

Filter: A1/P3

NAD: 0,3 l/tonn settepotet

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email