Plantevern

ROUNDUP ULTRAVarenr. 410141

441 g kaliumsalt av glyfosat, tilsvarende 360 g glyfosat per. ltr.

  • Avgiftskl. 1

Mot kveke og annet ugras før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc., i moden byggåker uten gjenlegg/fangvekst (ikke i åker til såkorn), ved stubbe- og stammebehandling og ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtrær og pryd- og bærbusker.

Roundup Ultra virker systemisk, det vil si at det tas opp av bladene og transporteres med saftstrømmen rundt i hele planten til vekstpunktene. Sprøyting med Roundup Ultra bør skje på tørre planter. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst, ved god temperatur og bra jordfuktighet. Høy luftfuktighet i tillegg gir gjerne det aller beste resultat. Roundup Ultra virker mot de fleste planter som har velutviklede blader og er i god vekst ved behandling. Virkningen vises etter ca. 2 uker, men varierer noe med temperatur, dose og ugrasart.
Om høsten bør det gå ca. 10-12 dager fra sprøyting til eventuell jordarbeiding for å sikre god virkning. Dersom det er god vekst og en er seint ute, kan jordarbeiding påbegynne 1 uke etter sprøyting. Om våren – under gode vekstforhold – er det tilstrekkelig med 3-4 dager. Regn kort tid etter behandling kan redusere virkningen. Avdrift vil skade de fleste grønne planter. Preparatet inaktiveres fort i jord og hindrer ikke at nytt ugras spirer fra frø.

 

Pakn.str.: 1 x 20 ltr.

Behandlingsfrist:

Moden byggåker uten gjenlegg – 7 dager

Dose:

Spillkorn, knereverumpe, stivdylle, timotei, 
tunrapp, vassarve: 100-150 ml
Balderbrå, kløver, løvetann, rødtvetann m.fl.: 200-300 ml
Kveke, storkvein, takrør, andre grasarter, 
bregner og haremat:300-400 ml
Hestehov, åkerdylle, burot og andre flerårige arter:600-800 ml
Bruk 10-20 l vann pr. daa. i åkersprøyte. Ryggsprøyte: se etikett.

Filter: A1/ P2

NAD: 400 ml/ daa

Lagring: Bør lagres frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3615