SARACEN DELTA NYHET!Varenr. 410718

(50 g florasulam + 500 g diflufenikan pr. l)

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel i høst- og vårhvete, vårbygg, høstrug, rughvete og grasfrøeng i frøåret.

Jord- og bladvirkende ugrasmiddel mot frøugras brukt på våren. To ulike aktivstoffer sikrer en forebygging mot resistensutvikling. Saracen Delta er et flytende suspensjonskonsentrat og har en meget bred frøugraseffekt i både høstkorn og vårkorn. Diflufenikan (DFF) er et jord- og bladherbicid. Den mest synlige effekten er at unge blad blir hvite. Ved sprøyting danner DFF en film på jordoverflaten. Produktet tas opp når ugraset spirer og gjennom unge blad på spirt ugras. Jordeffekten kan, avhengig av dose og andre forhold, vare i inntil 8 uker. Ved sen behandling kan DFF gi klorotiske (hvite) flekker på kulturplantene.  God effekt på balderbrå (ikke resistent), då, gjetertaske, hønsegras, klengemaure, stemor, tunbalderbrå, vassarve (ikke resistent) og vindelslirekne.  Mot meldestokk (vårkorn) kan effekten bli svak. Blanding med MCPA, Mekoprop, CDQ SX eller Harmony Plus sikrer god effekt på denne og flere andre arter. På felt med resistent vassarve er Duplosan Meko eller Tomahawk 200 en god blandingspartner.  Ved resistent linbendel blandes inn ekstra med diflufenikan. Se ellers etikett eller sprøyteplaner. Optimal effekt oppnås ved behandling på ugrasets 1-3 bladstadiet og de er i god vekst. Det er viktig med god jordfuktighet for at DFF delen i midlet skal virke optimalt. Saracen Delta virker ved temperaturer ned mot 3°C om plantene er i vekst. Et par dager med lett frost eller regn etter at midlet har tørket inn på bladene påvirker ikke effekten. Saracen Delta er regnfast etter 1 time.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

BBCH 32

Dose:

Høstkorn:
BBCH 20-29 Bruk 7,5 ml
BBCH 30-32 Bruk 10 ml

Vårkorn (ikke havre):
BBCH 12-29 Bruk 7,5 ml
BBCH 30-32 Bruk 10 ml

Filter: A1/P3

NAD: 10 ml/daa.

Lagring: Originalemballasje, frostfritt

Avst.vann: 10 m vegetert buffersone. Avdriftsreduserende tiltak, se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsyndet.no.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email