Plantevern

SELECT + RENOLVarenr. 410318

240 g kletodim + 925 g vegetabilske oljer pr. l

  • Fare
  • Avgiftskl. 2 + 0

Select er tillatt brukt i potet, ert (konserves og til modning), oljerybs, oljeraps, lin (til teknisk forarbeiding), gulrot, kepaløk, jordbær på friland samt kløverfrøeng.

Select er et systemisk bladherbicid med særlig god virkning mot tunrapp, spillkorn og floghavre. I anbefalte doser har Select også en tilleggsvirkning mot kveke i åpen åkerkultur. Er kveke et problem anbefales spesialmidler siden behandlingstiden mot kveke og ettårige arter ofte vil være forskjellige. 
I konkurransesvake kulturer og/eller i kulturer med lang veksttid, kan behandling på ny oppspiring eller gjenvekst være aktuelt. Ved hver behandling tilsettes Renol i samme dosering som Select. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst. Minste anbefalte dose brukes der ugraset er smått. Ved nedbørs­underskudd og/eller når graset er stort benyttes høyeste dosering. Ved delte doser bekjempes tunrapp, spillkorn og floghavre best på 2-3 bladstadiet. Kveke og andre flerårige grasarter må ha utviklet min. 3 blader ved sprøyting. Select stopper veksten noen dager etter sprøyting. Synlig virkning sees som mørkfarging av vekstpunkt og gulning av yngre blad. Eldre blad får etter hvert en orange til rødfiolett fargetone. Etter 2-5 uker er nedvisning av grasugraset fullstendig. Sprøyt på tørre blader.
Ved kunstig vanning foretas behandlingen etter at plantene har tørket opp. Regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Bland ikke Select med andre ugrasmidler (med unntak av Matrigon) eller med mikronæringsstoffer. Slike midler kan benyttes inntil 5-7 dager før/etter bruk av Select. Radrensing eller annen jordbearbeiding foretas tidligst én uke etter sprøyting. Select kan blandes med pyretroider, Biscaya og enkelte bladgjødslingsmidler. Se blandetabell og etikett. 

Select har off-label godkjenning mot tunrapp og andre ettårig grasarter i stangselleri, knollselleri, asparges, rødbete, persillerot, bønner med belg og pastinakk.
Mot tunrapp og andre grasarter i hodekål (hvit hodekål, rødkål, spiskål) og kålrot.  Mot tunrapp og andre grasarter i kløver til frø.  Mot tunrapp og andre grasarter i vårløk. Select har også Minor use godkjenning mot ugras i purreløk. Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 1 x 3 l Select + 1 x 3 l Renol

Behandlingsfrist:

Jordbær og bærbusker: Før blomstring.
Potet, ert, rybs, raps, gulrot, purre, kepaløk: 6 uker.
Kjerne- og steinfrukt: Før kartsetting.

Dose:

40-50 ml Select + 40-50 ml Renol pr. daa. Se etikett.

Filter: P2/A1

NAD: 50 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email