Plantevern

SENCOR SC 600Varenr. 410145

(705 g metribuzin pr. kg)

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 2

Mot frøugras i gulrot og potet. Inkludert under solfanger. 

Opptak gjennom blad og røtter. Avhengig av dose, sprøyteforhold og ugrasplantenes utviklingsstadium har preparatet god virkning mot ettårige ugrasarter som balderbrå, dåarter, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, minneblom, rødtvetann, smånesle, svartsøtvier, tranehals, tunbalderbrå, tunrapp, vassarve, åkerstemor, åkersvineblom, åkerveronika samt korsblomstrede ugrasarter som gjetertaske, oljevekster, pengeurt, åkersennep m. fl. Best virkning oppnås ved å sprøyte på ugrasets frøbladstadium før  varige blad utvikles. Kan brukes inntil potetplantene er 5 cm. Det kan såes høstkorn eller grasgjenlegg samme år som Sencor er brukt, men dette forutsetter dyp og grundig pløying. 

Blandbarhet: På fremspirte potetplanter frarådes å blande Sencor med andre preparater. Tankblanding med Titus eller Fenix før oppspiring av potetene har ikke gitt skade på kulturen under normale sprøyteforhold. Med nedsatt maksimaldose av Sencor vil en tankblanding med et annet preparat ofte kunne sikre effekten samt gi et bredere virkningsspekter.

Det er gitt dispensasjon mot frøugras i gulrot på friland og under dekke. Tillat brukt og lagret i perioden 16.03.2021 til 14.07.2021.

Sencor WG har off-label godkjenning. Søker er Inderøykarve SA og GA-FA. Virkeområde og bruksområde:
Ved endring av bruksbetingelsene i gulrot. Mot frøugras i karve.

Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 10 x 1 kg.

Behandlingsfrist:

Potet:
42 dager
Gulrot:
60 dager

Dose:

Potet:
30 g pr. daa. maks. 2 behandlinger
Gulrot:
15 g pr. daa. maks. 3 behandlinger

Se sprøyteplan og etikett for doseringstilpasning.
Væskemengde 15-30 l daa.

Filter: A1/P3

NAD: 30 g/daa.

Lagring: Tørt.

Avst.vann: 10 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email