Plantevern

SENCORVarenr. 410145

705 g metribuzin pr. kg

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 2

Mot frøugras i gulrot og potet. Inkludert under solfanger. 

Opptak gjennom blad og røtter. Avhengig av dose, sprøyteforhold og ugrasplantenes utviklingsstadium har preparatet god virkning mot ettårige ugrasarter som balderbrå, dåarter, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, minneblom, rødtvetann, smånesle, svartsøtvier, tranehals, tunbalderbrå, tunrapp, vassarve, åkerstemor, åkersvineblom, åkerveronika samt korsblomstrede ugrasarter som gjetertaske, oljevekster, pengeurt, åkersennep m. fl. Best virkning oppnås ved å sprøyte på ugrasets frøbladstadium før  varige blad utvikles. Kan brukes inntil potetplantene er 5 cm. Det kan såes høstkorn eller grasgjenlegg samme år som Sencor er brukt, men dette forutsetter dyp og grundig pløying. 

Blandbarhet: På fremspirte potetplanter frarådes å blande Sencor med andre preparater. Tankblanding med Titus eller Fenix før oppspiring av potetene har ikke gitt skade på kulturen under normale sprøyteforhold. Med nedsatt maksimaldose av Sencor vil en tankblanding med et annet preparat ofte kunne sikre effekten samt gi et bredere virkningsspekter.

Sencor WG har off-label godkjenning ved endring av bruksbetingelsene i gulrot.
Mot frøugras i karve. Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 10 x 1 kg.

Behandlingsfrist:

Potet 42 dager
Gulrot 60 dager

Dose:

Potet 30 g pr. daa. Maks. 2 behandl.
Gulrot 15 g pr. daa. Maks. 3 behandl.
Se sprøyteplan og etikett for doseringstilpasning.
Væskemengde 15-30 l daa.

Filter: A1/P3

NAD: 30 g/ daa

Lagring: Tørt.

Avst.vann: 10 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email