Plantevern

SERENADE ASOVarenr. 410285

13,96 g Bacillus subtilis stam QST 713 per l
Godkjent både til økologisk og konvensjonell produksjon.

  • Avgiftskl. 1

Biologisk produkt mot soppsykdommer i tomat og agurk i veksthus, salat, jordbær, solbær og bringebær og planteskoleplanter på friland, i veksthus og plasttunnel og i gulrot og løk på friland. Mot svartskurv, sølvskurv og andre skallpåvirkende sykdommer samt enkelte  soppsykdommer i korn og oljevekster.

Preparatet er formulert som et suspensjonskonsentrat og virker mot gråskimmel (Botrytis cinerea), mjøldogg (Erysiphe heraclei), alternaria (Alternaria dauci), løkgråskimmel (Botrytis allii) og storknolla råtesopp (Sclerotinia sp.). Inneholder mikroorganismen Bacillus subtilis. Har kontaktvirkning og må alltid brukes forebyggende. Bakterien virker ved å hindre soppvekst ved å konkurrere med skadesoppen om plass og næring på kulturveksten. Har direkte effekt ved å produsere stoffer som hemmer veksten av soppens cellemembran. I tillegg forbedrer bakterien plantens naturlige motstandskraft mot soppsykdommer. Vær oppmerksom på at biologiske produkter ikke kan forventes å ha samme effekt som kjemiske produkter. Det er lav risiko for at skadegjørere skal utvikle resistens mot Bacillus subtilis QST 713. Svært fleksibel i bruk, kan brukes igjennom hele vekstperioden og har ikke behandlingsfrist. Tidsintervallet mellom to behandlinger må være minst 5 dager, men kan forlenges opp til 14 dager ved behov. Må ved høyt smittepress brukes vekselsvis med aktuelle kjemiske produkter. 

Blandbarhet: Kan brukes alene eller blandes med aktuelle preparater. Kannen må ristes godt før utblanding. Sprøyta må være godt rengjort før bruk. Ferdig utblandet sprøytevæske må sprøytes ut og kan ikke stå i tanken. Bruk alltid dyser med grovt filter (50 mesh). Holdbar i 2 år.

Serenade ASO har Minor Use godkjenning mot gropflekk i gulrot på friland med og uten dekke. Det er også Miner Use godkjenning mot mjøldogg på jordbær, bringebær, solbær og planteskoleplanter på friland, i plasttunnel, og i veksthus.
Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 2 x 10 liter

Behandlingsfrist:

0 dager

Dose:

200-800 ml/daa

Filter: A1/P2

NAD: 800 g/ daa

Lagring: Mørkt, kjølig og frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3619