Plantevern

STARANE XLVarenr. 410176

100 g fluroksypyr og 2,5 g flurasulam pr l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 1

Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg til fôr eller frø med eller uten korn som dekkvekst, fangvekster av gras, eng og beite uten belgveks­ter, frøeng i følgende grasarter: raigras, rødsvingel, engsvingel, krypkvein, hundegras, timotei, bladfaks og engrapp, samt gras i grøntanlegg.  

Starane XL er systemisk, tas opp gjennom bladverket og transporteres til plantenes vekstpunkt. Flurasulam er en ALS-hemmer som fører til at følsomme ugras ikke klarer å produsere nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans og planten dør. Fluroksypyr har auxinvirkning, noe som påvirker følsomme ugras en unormal vekst og deretter dør. Starane XL har meget god virkning mot
klengemaure, balderbråarter, vassarve (også SU-resistent) gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkergråurt, tranehals, åkerreddik, åkersennep, haremat, svartsøtvier, hønsegras, tungras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom, åkersvineblom og løvetann. God virkning mot dåarter på frøbladstadiet, samt groblad, åkertistel og åkerdylle. Starane XL har også virkning mot åkerstemorsblom og meldestokk om ugraset er på frøbladstadiet.

I tillegg i etablert grasmark har Starane XL meget god virkning på høymole. God virkning på marikåpe, hundekjeks og soleiearter. En viss kortvarig virkning på løvetann. I vårkorn og grasgjenlegg benyttes Starane XL på kornplantenes 3-4 bladst. og senest på BBCH 45 (havre 39). Graset bør ha mist 2 blad. Ugraset vil da ha 2-4 varige blad. I høstkorn brukes Starane XL så snart ugraset er i god vekst om våren og senest ved BBCH 45. I grasfrøeng skal Starane XL brukes så snart ugraset er i god vekst om våren, og kulturgraset er ca. 10 cm høyt. Mot rotugras i grasmark brukes Starane XL når plantene har utviklet store bladrosetter og/eller har 15-20 cm høye blomsterstengler. Starane XL er lite temperaturavhengig og kan benyttes fra 50C og er regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Kan blandes med en rekke aktuelle preparater. Se blandetabell.

Må ikke tankblandes med Puma Extra eller andre preparater som inneholder Fenoxaprop-P.

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet
må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting

Dose:

Vårkorn og grasgjenlegg/fangvekster av gras: 40-100 ml per daa.
Høstkorn: 80-120 ml per daa.
Grasfrøeng: 120-150 ml per daa.
Grasmark (eng, beite og gras i grøntanlegg): 150-180 ml per daa.

Filter: A1 / P3

NAD: 100 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3625