Plantevern

TELDORVarenr. 410240

500 g fenhexamid pr. kg

  • Avgiftskl. 1

Mot gråskimmel og grå og gul monilia i eple, pære, søtkirsebær, surkirsebær, plomme, bringebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, jordbær på friland,i plasttunnel og i veksthus, tomat, veksthusagurk, prydplanter på friland og i veksthus, samt paprika under oppal.

Teldor har meget god virkning mot gråskimmel og grå og gul monilia.

Teldor påvirker nyttefauna i liten grad. Laboratorietester viser at Teldor ikke skader pollinerende insekter, marihøner, snylteveps mot bladlus (Aphidius spp.), og rovmidd av slekten Typhlodromus. Teldor er derfor egnet til bruk i integrerte bekjempelsesprogram. Teldor er et kontaktfungicid med forebyggende virkning. Teldor har god regnfasthet og lang virkningstid.

Teldor har off-label godkjenning mot  skuddsjuke og gråskimmel i bringebær i plasttunnel. Mot gråskimmel i bringebær i plasttunnel. Mot gråskimmel, gul- og gråmonilia i søtkirsebær i plasttunnel. Mot gråskimmel i bringebær og bjørnebær i veksthus. Mot gråskimmel i bjørnebær på friland og i plasttunnel.
Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 10 x 1 kg.

Behandlingsfrist:

Plomme: 4 uker.
Bringebær: 14 dager.
Sur- og søtkirsebær: 14 dager.
Jordbær i veksthus og i plasttunnel: 14 dager.
Jordbær på friland: 7 dager.
Tomat og veksthusagurk: 3 dager.
Andre bærvekster: Før kartdanning.

Dose:

150 g pr. 100 liter vann. Maks. 2 behandl. pr. år.

Filter: A1/P3

NAD: 180 g/ daa

Lagring: Tørt og kjølig.

Avst.vann: 20 m i frukt- og prydtrær. 5 m i bærbusker.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email