Plantevern

TEPPEKIVarenr. 410359

500 g flonikamid per kg

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 1

Teppeki er et skadedyrsmiddel og er tillatt brukt mot bladlus i vår- og høsthvete, rug, rughvete, spelt, bygg, havre, potet, eple og pære.

Teppeki er systemisk i plantene og det aktive stoffet transporteres oppad og ut til alle plantedeler, også til de deler av plantene som ikke ble behandlet med sprøytevæske. Teppeki transporteres også innad i bladene, fra oversiden til undersiden (translaminer virkning). Virkningen er ikke temperaturavhengig, men plantene skal være i vekst. Teppeki virker mot bladlus ved at næringsopptaket stoppes etter få timer, og bladlusene dør etter noen få dager. Selv om bladlusene ikke dør øyeblikkelig, opphører skadevirkningen før bladlusene dør. Virkningstiden er opptil 4 uker.
I eple og pære bekjemper Teppeki grønn og rød eplebladlus samt pærebladlus
I potet bekjempes alle arter av bladlus. I korn bekjempes bl.a. kornbladlus og havrebladlus.
Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr (kl. 04:00-23:00 dersom temp. overskrider 10°C eller kl. 06:00-22:00 dersom temperaturen ikke overskrider 10°C.)
Det aktive stoffet, flonikamid, har ikke kjent kryssresistens med andre skadedyrsmidler, men ensidig bruk av ett middel, eller gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middelet/middelgruppen. Teppeki skal brukes maksimalt 2 ganger per vekstsesong i potet og korn. Mellom hver behandling bør det brukes minst ett preparat med annen biokjemisk virkningsmekanisme. I frukt kan Teppeki brukes maksimalt i 3 behandlinger per sesong med 3 ukers mellomrom, men ikke mer enn 2 ganger etter hverandre. Teppeki er skånsom ovenfor rovmidd og andre nyttedyr.

Blandbarhet: Kan tankblandes med andre aktuelle skadedyrs- og soppmidler.

Teppeki har off-label godkjenning mot  bladlus i søtkirsebær i tunnel, på friland og under plasttak og i surkirsebær og plomme på friland. Teppeki har også en Minor Use godkjenning mot bladlus i plomme, hodekål, rosenkål, konservesert og prydplanter på friland. Mot bladlus i agurk, tomat, aburgine og prydplanter i veksthus. Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 10 x 0,5 kg

Behandlingsfrist:

Korn 4 uker
Potet 14 dager
Eple og pære 21 dager

Dose:

Eple og pære: Bruk 7 g per 100 l vann ved angrep av bladlus. Behandlingen kan gjentas med 3 ukers mellomrom. Maksimalt 3 behandlinger. Se etikett.

Korn: Bruk 10-14 g per daa. ved angrep av kornbladlus, havrebladlus og grasbladlus. Behandlingen kan gjentas etter ca. 3 uker ved nytt angrep. Maksimalt 2 behandlinger. I bygg og havre kun 1 behandlin. Se etikett.

Potet: Bruk 16 g per daa. ved angrep av bladlus. Virkningstiden er normalt 3 uker, og ny behandling kan gjentas. Maksimalt 2 behandlinger. Se etikett.

NAD: 14 g/ daa

Lagring: Tørt og kaldt, men frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3629