Plantevern

TITUSVarenr. 410198

(250 g rimsulfuron pr. kg)

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 1

Ugrasmiddel for bekjempelse av to-frøbladet ugras, kveke og andre grasarter (ett-frøbladet) i potet og fôrmais.

Titus er et systemisk ugrasmiddel som bekjemper de fleste frøugras, kveke, floghavre og annet grasugras, men har ikke tilfredsstillende virkning mot tungras, veronika, vindeslirekne og åkerstemorblom. Middelet har en viss effekt mot tofrøblada rotugras. Titus er hovedsakelig et bladherbicid, men har også en viss jordvirkning ved god jordfuktighet. Middelet virker best på ugras i god vekst. Ugrasveksten stanser raskt etter sprøyting og synlig virkning viser seg etter 1-3 uker. Valg av dose er avhengig av strategi (se sprøyteplan/etikett).
Potetplantene kan få en forbigående lysere farge 3-10 dager etter sprøyting. Dette gir ingen virkning på avlinga, men kan vanskeliggjøre viruskontroll i settepotet. Tilsett alltid klebemiddel når Titus brukes alene eller i blanding med Sencor. Langvarig bruk av middelet og sammen med andre innen samme kjemiske gruppe (CDQ SX, Harmony Plus SX/50SX, m.fl.) kan gi fare for resistensutvikling. Husk at sprøyteutstyret må rengjøres grundig etter bruk! NB! Bruk av Titus stiller krav til etterkultur. Det kan kun såes høstkorn og grasgjenlegg samme år. Etterfølgende vår kan det dyrkes korn, mais og poteter.
Fôrmais: Visse sorter er følsomme for Titus. Bruk derfor ikke preparatet på sorter som ikke står på sortslista.

Blandbarhet: Titus kan blandes med bl. a. Harmony 50 SX i fôrmais. I potet kan det blandes med Sencor, Decis Mega, Fastac, Karate, Mavrik og andre skadedyrmidler samt de fleste bladgjødslingsmidler, se blandetabell.

Titus har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot hønsehirse i sukkermais.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 10 (5 x 20 g) / 100 g

Behandlingsfrist:

Ingen.

Dose:

3 + 2 g. Se etikett og sprøyteplan.
(Max. 5 g pr. daa. pr. år).

NAD: 5 g/daa.

Lagring: Tørt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email