Plantevern

TRIMAXXVarenr. 410402

(175 g trineksapaketyl pr. l)

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 1

Trimaxx er et vekstreguleringsmiddel i rug, høst- og vårhvete, bygg og havre med og uten gjenlegg og i timoteifrøeng.
Brukes for å redusere risikoen
for legde, nedsatt avling og kvalitet.

Trimaxx er en gibberellinsyntesehemmer som opptas gjennom bladene og transporteres utover i planten til vekstpunktet, der det hemmer stråets strekningsvekst. Trimaxx forkorter og styrker strået og reduserer derved legde/stråknekk. Det oppnås også jamnere modning. Vekstregulering med Trimaxx foretas i frodig åker/frøeng med utsikter til gode vekstforhold, med fare for legde.
Rug: Behandlingstidspunkt BBCH 31-39. Fra første leddknute kan kjennes 1-3 cm over bakken (BBCH 31) til flaggbladet er fullt utviklet. (BBCH 39). Høyeste dose i rug forutsetter at det ikke er brukt Stabilan 750 tidligere og at Trimaxx dosen deles i to behandlinger (30 ml + 20 ml) med ca. 1 ukes mellomrom.
Høst- og vårhvete: Behandlingstidspunkt BBCH 31-39. Fra første leddknute kan kjennes 1-3 cm over bakken (BBCH 31) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39).
Bygg: Behandlingstidspunkt BBCH 31-39. Fra første leddknute kan kjennes 1-3 cm over bakken (BBCH 31) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39).
Når snerpet er synlig skal Trimaxx ikke brukes.
Havre: Behandlingstidspunkt BBCH 31-37. Fra første leddknute kan kjennes 1-3 cm over bakken (BBCH 31) til flaggbladets spiss er synlig (BBCH 37).
Se utviklingsstadier for korn.
Frøeng av timotei: Fra første leddknute kjennes 2-4 cm over bakken (BBCH 31-32). Ved særlig stort legdepress kan det være aktuelt med en Trimaxx behandling etter forutgående behandling med Stabilan 750 ved begynnende strekningsvekst (BBCH 31). Dosen må da reduseres til 30-45 ml. I frøeng av timotei vil Trimaxx forsinke frømodninga med 2-3 dager. Dette må tas hensyn
til ved valg av tresketidspunkt Kulturplanten må være i god vekst, den må ikke være tørkestresset eller stresset av andre forhold. (Dårlig næringstilgang, humusfattig jord, drukning).
Optimal temperatur er 10°C og Trimaxx kan brukes ved temperaturer ned til 8°C. Nattefrost etter behandling har ingen påvirkning på effekten. Trimaxx er regnfast etter 2 timer. Effekten av Trimaxx kan i noen tilfeller øke med økende lysintensitet. Under optimale forhold bør doseringen reduseres. Beste behandlingstid er på morgenen med høy luftfuktighet og mye lys.

Blandbarhet: Trimaxx kan blandes med ugrasmidler som Harmony Plus SX, CDQ SX, Tomahawk 200, MCPA, Duplosan Meko, Starane XL, Tripali, Pixxaro og Mustang Forte. Soppmidler som Proline, Delaro, Comet Pro, Forbel, Elatus Era, Elatus Plus, Amistar og Propulse. Skadedyrsmidler i gruppen pyretroider og bladgjødslingsmidler i chelatform.
Det anbefales ikke å blande mer enn to preparater.
Ved blanding med soppmidler av gruppen triazoler reduseres Trimaxxdosen med 20 %.

Pakn.str.: 4 X 5 l

Dose:

Fra 20 ml/daa.
Se doseringstabell på etikett og sprøyteplan.

Filter: A1/P3

NAD: 40 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email