Såvarer

Erter og åkerbønner

Dyrking av erter og åkerbønner er posi-tivt på flere måter. Disse vekstene har ikke behov for N-gjødsling og har god for-grødeefekt i et ensidig kornomløp. Begge artene kan til en viss grad erstatte impor-terte proteinråvarer i kraftforet.

Ingrid

Ingrid har nå vært i praktisk dyrking i noen år, og erfaringene og forsøksresultatene er gode. Dette er nå vår hovedsort innen erter. I forsøk har sorten hatt et avlingsnivå 10–15% høyere enn eldre sortiment. Det mest interessante er imidlertid stråstyrken som er betydelig bedre enn hos de eldre sortene. Den står mye bedre oppreist mot slutten av vekstsesongen, noe som er vesentlig for å få høstet ertene på en grei måte.
Veksttid: 114 dager
Såmengde: Ca 25 kg/daa

Åkerbønner – Vertigo

Vertigo er årets tilbud innen åkerbønne. I bønnesortimentet kan sorten betegnes som halvsein, men i norsk målestokk er den sein. Sortenbør derfor bare dyrkes der veksttida tillater det, primært rundt Oslofjorden. Åkerbønnene stiller stort sett de samme kravene til vokseplass som erter. Med sin stående plantebestand er åkerbønnene betydelig enklere å treske sammenlignet med erter.
Veksttid: 130-135 dager
Såmengde: 28-32 kg/daa

Print Friendly, PDF & Email