Såvarer

Erter og åkerbønner

Eksempler på erteplanter

Dyrking av erter og åkerbønner er positivt på flere måter. Disse vekstene har ikke behov for N-gjødsling og har god forgrødeeffekt i et ensidig kornomløp. Begge artene kan til en viss grad erstatte importerte proteinråvarer i kraftfôret.

Ingrid

Ingrid har nå vært i praktisk dyrking i noen år, og erfaringene og forsøksresultatene er gode. Dette er nå vår hovedsort innen erter. I forsøk har sorten hatt et avlingsnivå 10–15% høyere enn eldre sortiment. Det mest interessante er imidlertid stråstyrken som er betydelig bedre enn hos de eldre sortene. Den står mye bedre oppreist mot slutten av vekstsesongen, noe som er vesentlig for å få høstet ertene på en grei måte.
Veksttid: 114 dager
Såmengde: Ca 25 kg/daa

Åkerbønner

Innen åkerbønner kan vi tilby sortene Sampo, Louhi og Vertigo. Sampo er den tidligste med lavest TKV, mens Vertigo er den seneste med høyest TKV. Avlingspotensialet framstår også tydelig i forhold til tidligheten ved at den seneste sorten har et betydelig høyere potensiale enn de tidligere. I åkerbønnene kan sjokoladeflekk være et problem, og også på dette området ser den seine sorten ut til å være bedre enn de tidligere.
Veksttid: 125-140 dager
Såmengde: 27-37 kg/daa (avh av TKV)

Print Friendly, PDF & Email