Såvarer

Frøblandinger til alle formål!

Bonden forer kuene fra en bøtte ute på jordet

Under denne seksjonen kan du velge mellom flere enn 40 frøblandinger.

  • eng- og beiteblandinger for hele landet
  • spesialblandinger
  • frøblandinger til økologisk produksjon
  • grønnfôrblandinger
  • beiteblanding m/perserkløver
  • surfôrblanding m/italiensk og westerwoldsk raigras
  • grønngjødsling- og jordforbedringsblandinger
  • blandinger til fangvekster, karbon agro og regenerativt landbruk
  • blandinger for pollinerende insekter
  • blandinger til plen- og grøntanlegg

Valget er ditt!

Vi hjelper deg gjerne med valget hvis du har behov for det.
Telefon 62 35 15 00

Det kan forekomme mindre justeringer i frøblandingene avhengig av tilgang på frø. Se www.strandunikorn.no for detaljert og oppdatert informasjon.

Vinterstyrke ModeratNormalVintersterk Svært vintersterk 
LandsdelSør-Norge:
Kystnære strøk
Midt- og Sør-Norge: Flatbygder (Innlandsbygder)Midt- og Sør-Norge:
Dal- og fjellbygder
Nordland:
Kyststrøk
Indre Nordland, Midt- og Sør-Norge:
Fjellstrøk
Nord-Norge:
Finnmark og Troms
Ulike frøblandingerMed kløver
SurfôrJa14/1514/15(4)/104/1022
SurfôrNei252511
Surfôr (m/ strandvingel)Ja22/2422/242422/24
Surfôr (hunde-/raisgras)Ja202020
Surfôr (bladfaks-/timotei)Nei21212121
BeiteJa11/1611/(16)1111
Kombinasjon surfôr/beiteJa13/19 raisgras135/85/82/52/5
Kombinasjon surfôr/beiteNei12/23 raisgras1273/73(3)
HøyNei1717171711
Kombinasjon surfôr/høyNei12/812/87/97/911
Hest - beite-/slåttNei26262626
ØkologiskJa30/3230/3230/3130/3131(31)
Print Friendly, PDF & Email