Såvarer

Blanding for pollinerende insekter

Kan vi hjelpe humler, bier og andre pollinerende insekter gjennom sesongen med ulike vekster? Flere fylker og regioner gir nå tilskudd til soner for pollinerende insekter, der målet er å bedre livsbetingelsene for ville pollinatorer i jordbrukslandskapet ved å ha et mangfold av vekster som kan øke tilgangen på næring for insektene.

For kommende vekstsesong tilbyr vi følgende blandinger til formålet:

Strand nr. 70

 • 15 % Aleksandrinerkløver
 • 15 % Blodkløver
 • 14 % Perserkløver
 • 17 % Bokhvete
 • 10 % Honningurt
 • 14 % Sneglebelg
 • 15 % Lin

Såmengde: 2-3 kg/daa
– Selges i 1 og 10 kg’s

Bievennlig – ettårig En allsidig blanding med ettårig vekster som gir mange pollinatorvennlige blomster gjennom sesongen. Passer godt til striper langs kanter på dyrket mark som blir pløyd eller «avlsuttet» hvert år. Blomstrer fra juni/juli
til september. Ikke så for tidlig pga faren for frost, spesielt mht. bokhveten.

Strand nr. 71

 • 42 % Rødsvingel -fl. årig gras
 • 5 % Engkvein -fl. årig gras
 • 10 % Rødkløver -fl. årig
 • 10 % Hvitkløver -fl. årig
 • 5 % Luserne -fl. årig
 • 3 % Karve -to årig
 • 10 % Honningurt -ettårig
 • 10 % Blodkløver -ettårig
 • 5 % Vårrybs -ettårig

Såmengde: 2-3 kg/daa
– Selges kun i 10 kg’s

Bievennlig – flerårig En allsidig og flerårig blanding som gir mange pollinatorvennlige blomster gjennom sesongen. Blandingen består av både ettårige og flerårige vekster, der de ettårige blomster i såingsåret og de flerårige senere år og kan følgelig gi ett insektvennlig plantebestand i flere år. Den inneholder også en andel gras for å gjøre blandingen mer varig og ikke så «tett». Passer godt til varige grasstriper / grasdekte kantsoner i åker eller grasdekte vannveier i åkerlandskapet. Blomstrer fra juni/juli til september.

Print Friendly, PDF & Email