Såvarer

Systemet i settepotetavlen

Utgangspunktet for all sertifisert settepotet, og grunnlaget for friske, livskra-tige settepoteter til alle produsenter, er meristemformerte planter fra Overhalla klonavlssenter. Overhalla klonavlssenter er eneste autoriserte prebasissenter og har godkjenning fra Mattilsynet.

Meristemformering er en plante som vokser opp fra et meristem (vekstpunkt og bladanlegg) på spesielt næringssubstrat som en adskilt enhet (kalt klon) i laboratorie. Stiklinger fra meristemplantene blir dyrket videre som kloner i veksthus/netthus og utgjør første generasjon potetplanter, eller det vi kaller miniknoller (P1).

Avlingene fra miniknollproduksjonen (P1) settes ut klonvis neste vår på særskilte prebasisarealer (klonfelt) hvor det inspiseres nøye for sjukdommer. Kravet til vekstskifte er minimum sju år.

Miniknollene blir da høstet som P2. Ved høsting av P2 blir klonene samlet for hver sort og oppformert sortsvis, og det er vanlig å dyrke fire kloner per sort. P3 dyrking skjer hos egne prebasisavlere for settepotetforretningene og er utgangspunktet for videre oppformering hos settepotetdyrkere, også kalt basisproduksjon (B).

I systemet Strand Unikorn benytter vil hver sort vanligvis være dyrket fire år i felt før de selges som sertifisert vare til potetdyrkere. Da holder de som oftest B2 eller B3 kvalitet.
En rask oppformeringstakt bidrar til å sikre kunden friske og spirevillige settepoteter som gir grunnlag for en god avling av høy kvalitet.

I Strand Unikorn er det i dag to prebasisprodusenter og 19 basisdyrkere av settepoteter

Print Friendly, PDF & Email