Såvarer

Lite utsatte områder i Midt- og Sør-Norge

Strand nr. 12 (endret!)

 • 35 % Timotei Grindstad
 • 35% Timotei Liljeros
 • 20 % Engsvingel Fure/Vestar
 • 10 % Engrapp Knut/Oxford

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa 

Surfôr, beite og høy. En god blanding uten kløver. Består av yterike sorter, nå også med Liljeros. Passer godt til både høy og høyensilage. Innslag av engrapp fyller ut engbunnen og gjør blandingen også tett og egnet til beiting.

Strand nr. 13

 • 50 % Timotei Grindstad
 • 20 % Engsvingel Fure/Vestar
 • 15 % Engrapp Chester/Oxford
 • 10 % Rødkløver Gandalf
 • 5 % Hvitkløver Liflex/Edith

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr og beite (evt. høy). En vinterherdig og allsidig kombinasjonsblanding med kløver og yterike sørlige sorter. Passer godt og brukes mye i hele Sør-Norge. Inneholder både eng- rapp og hvit-og rødkløver, noe som gjør den godt egnet til produksjon av både surfôr og høy og kombinasjoner slått/ beite.

Strand nr. 14 (endret!)

 • 35 % Timotei Grindstad
 • 30% Timotei Liljeros
 • 25 % Engsvingel Fure/Vestar
 • 10 % Rødkløver Gandalf

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa

Surfôr (evt. høy). En yterik blanding med kløver. Blant våre mest populære surfôr blandinger for hele Sør-Norge. Kombinasjonen timotei, engsvingel og rødkløver gir ved riktig slåttetid et svært godt surfôr til både storfe og småfe. Nå også med Liljeros.

Strand nr. 15

 • 60 % Timotei Grindstad
 • 20 % Engsvingel Fure/Vestar
 • 10 % Fl.årig raigras Figgjo
 • 10 % Rødkløver Gandalf

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr (evt. beite). En svært god surfôrblanding med bl.a. en mindre andel kløver og flerårig norsk raigras. Tilpasset de klimatisk bedre strøk i Sør-Norge og langs kysten. Andelen raigras gir god gjenvekstevne, hever kvaliteten og bedrer smakligheten på fôret uten at det dominerer.

Strand nr. 16

 • 25 % Timotei Grindstad
 • 15 % Engsvingel Fure/Vestar
 • 15 % Engrapp Knut/Oxford
 • 25 % Fl.årig raigras Figgjo
 • 10 % Fl.årig raigras Picaro/Valmiron
 • 10 % Hvitkløver Liflex/Edith

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Beite (evt. surfôr). En blanding mye lik frø- blanding nr. 15, men i tillegg med hvitkløver, engrapp og økt andel flerårig raigras, bl.a. med en diploid sort Picaro eller Fagerlin og norsk Figgjo. Dette gjør den godt egnet til beite av god kvalitet. Passer best i de klimatisk beste strøk i Sør-Norge og langs kysten.

Strand nr. 17 m/kun timotei

 • 50 % Timotei Grindstad
 • 30 % Timotei Lidar
 • 20 % Timotei Noreng

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa

Høy. En ren timoteiblanding med utvalgte sorter som sikrer både avling og kvalitet. Utmerket til høy for hester og går godt i store deler av landet.

Strand nr. 18 (endret!)

 • 80 % Timotei Liljeros
 • 20 % Engsvingel Fure/Vestar

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Surfôr og høy. En enkel blanding uten kløver. Passer godt i hele Sør-Norge.

Strand nr. 19

 • 30 % Fl.årig raigras Trygve
 • 20 % Fl.årig raigras Birger
 • 20 % Fl.årig raigras Calibra
 • 5 % Fl.årig raigras Fagerlin
 • 10 % Hybridraigras Storm
 • 5 % Ww. raigras Bartigra
 • 10 % Hvitkløver Edith

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Surfôr og beite. En raigrasbasert blanding med mange gode sorter pluss hvitkløver. Best egnet til kortvarig eng i lavereliggende kystnære områder i Sør-Norge. Spesielt for intensiv drift og hyppige slåtter/avbeitinger. Passer godt til reparasjon, vedlikeholdsåing og våtsåing. Brukes en del i Rogaland. Passer ikke som gjenlegg i korn til modning pga. andelen westervoldsk raigras som går i strå i såingsåret.

Print Friendly, PDF & Email