Såvarer

Midt-Norge og utsatte fjell- og dalstrøk i Sør-Norge

Strand nr. 6

Utgått

Strand nr. 7

 • 60 % Timotei Lidar
 • 20 % Engsvingel Vinjar
 • 15 % Engrapp Monopoly
 • 5 % Engkvein Leikvin

Såmengde: 2,5 – 3,0 kg/daa

Surfôr, beite og høy. En blanding som egner seg godt til sauebruk, der det beites en del. Ligner Strand nr. 3, men har en liten andel engkvein i tillegg. Populær i Sør-Trøndelag, spesielt Oppdalsregionen.

Strand nr. 8

 • 55 % Timotei Lidar
 • 20 % Engsvingel Vinjar
 • 10 % Engrapp Monopoly
 • 10 % Rødkløver Lars
 • 5 % Hvitkløver Norstar

Såmengde: 2,5 – 3,5 kg

Surfôr og beite. En hardfør og allsidig kombinasjonsblanding med kløver for høyereliggende strøk i Midt- og Sør-Norge. Innslag av engrapp fyller ut engbunnen og gjør blandingen sammen med hvitkløver også godt egnet til beiting. En god blanding til produksjon av både surfôr og høy og kombinasjoner slått/beite.

Strand nr. 9

 • 40 % Timotei Lidar
 • 40 % Timotei Grindstad
 • 10 % Engsvingel Fure
 • 10 % Engsvingel Vinjar

Såmengde: 2,5 – 3,0 kg

Surfôr og høy. En god enkel blanding uten kløver for dalstrøk i Midt- og Sør-Norge. Brukes en del både i Trøndelag og Ottadalen. Består av både sør- og nordnorske sorter, noe som gir den et bredt bruksområde.

Strand nr. 10

 • 35 % Timotei Lidar
 • 35 % Timotei Grindstad
 • 10 % Engsvingel Vinjar
 • 10 % Engsvingel Fure
 • 10 % Rødkløver Lea

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Surfôr (evt. høy). En svært anvendelig og vintersterk surfôrblanding, lik Strand nr. 9, men med kløver. Aktuell over store deler av Midt-Norge i tillegg til dalstrøka i Sør-Norge. Populær i Gudbrandsdalsområdet, Østerdalen, samt Sør- og Nord-Trøndelag.

Strand nr. 11

 • 20 % Timotei Lidar
 • 25 % Timotei Grindstad
 • 15 % Engsvingel Fure
 • 10 % Engsvingel Vinjar
 • 20 % Engrapp Monopoly
 • 10 % Hvitkløver Litago/Hebe

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Beite (evt. surfôr). Vår mest typiske beiteblanding. Er en robust og varig blanding bestående av både nordlige og sørlige sorter som til sammen gir fôr av god kvalitet. Egnet for både Midt-Norge og dalstrøka i Sør-Norge. Inneholder en stor andel engrapp og hvitkløver. Et godt alternativ til langvarig eng/beite.

Print Friendly, PDF & Email