Såvarer

Midt-Norge og utsatte fjell- og dalstrøk i Sør-Norge

Strand nr. 6

Utgått

Strand nr. 7

 • 60 % Timotei Lidar
 • 20 % Engsvingel Vinjar
 • 15 % Engrapp Monopoly
 • 5 % Engkvein Leikvin

Såmengde: 2,5 – 3,0 kg/daa

Surfôr, beite og høy. En blanding som egner seg godt til sauebruk, der det beites en del. Ligner Strand nr. 3, men har en liten andel engkvein i tillegg. Populær i Sør-Trøndelag, spesielt Opp- dalsregionen.

Strand nr. 8

 • 55 % Timotei Lidar
 • 20 % Engsvingel Vinjar
 • 10 % Engrapp Monopoly
 • 10 % Rødkløver Lars
 • 5 % Hvitkløver Norstar/Undrom

Såmengde: 2,5 – 3,5 kg kg/daa

Surfôr og beite. En hardfør og allsidig kombinasjonsblanding med kløver for høyereliggende strøk i Midt- og Sør-Norge. Innslag av engrapp fyller ut engbunnen og gjør blandingen sammen med hvitkløver også godt egnet til beiting. En god blanding til produksjon av både surfôr og høy og kombinasjoner slått/beite.

Strand nr. 9

 • 40 % Timotei Lidar
 • 40 % Timotei Grindstad
 • 10 % Engsvingel Fure/Vestar
 • 10 % Engsvingel Vinjar

Såmengde: 2,5 – 3,0 kg kg/daa

Surfôr og høy. En god enkel blanding uten kløver for dalstrøk i Midt- og Sør-Norge. Brukes en del både i Trøndelag og Ottadalen. Består av både sør- og nordnorske sorter, noe som gir den et bredt bruksområde.

Strand nr. 10

 • 35 % Timotei Lidar
 • 35 % Timotei Grindstad
 • 10 % Engsvingel Fure/Vestar
 • 10 % Engsvingel Vinjar
 • 10 % Rødkløver Gandalf

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Surfôr (evt. høy). En svært anvendelig og vintersterk surfôrblanding, lik Strand nr. 9, men med kløver. Aktuell over store deler av Midt-Norge
i tillegg til dalstrøka i Sør-Norge. Populær i Gudbrandsdalsområdet, Øster-dalen, samt Sør- og Nord-Trøndelag.

Strand nr. 11

 • 20 % Timotei Lidar
 • 25 % Timotei Grindstad
 • 15 % Engsvingel Fure/Vestar
 • 10 % Engsvingel Vinjar
 • 20 % Engrapp Monopoly
 • 10 % Hvitkløver Litago/Edith

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Beite (evt. surfôr). Vår mest typiske beiteblanding, men også velegnet som en slåtteblanding. Er bredt sammensatt med robuste og vinter- sterke sorter som til sammen gir fôr av god kvalitet. Egnet for hele Sør-Norge. Inneholder en stor andel engrapp og hvitkløver. Et godt alternativ til langvarig eng/beite.

Print Friendly, PDF & Email