Såvarer

Nord-Norge og utsatte fjellstrøk

Strand nr. 1  

 • 70 % Timotei Noreng
 • 20 % Engsvingel Vinjar
 • 10 % Engrapp Monopoly

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa 

Surfôr og høy. En hardfør og svært vintersterk blanding uten kløver. Inneholder bl.a. Noreng, vår mest vintersterke timoteisort.
I tillegg er det med en liten andel engrapp, noe som gjør blandingen enda mer varig. Spesielt godt egnet for Nord-Norge og fjellstrøk i Sør-Norge.

Strand nr. 2 

 • 55% Timotei Noreng
 • 20% Engsvingel Vinjar
 • 15% Engrapp Monopoly
 • 10% Rødkløver Lars

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Surfôr og beite. En hardfør blanding med vintersterke sorter og som ligner Strand nr. 1. Inneholder i tillegg mer engrapp og rødkløver. Engrapp gjør enga mer varig samt at den vil tåle bedre beiting. Kløveren hever kvaliteten de første engårene. Spesielt egnet for Nord-Norge og utsatte fjellområder i Sør-Norge.

Strand nr. 3

 • 35 % Timotei Noreng
 • 30 % Timotei Lidar
 • 20 % Engsvingel Vinjar
 • 15 % Engrapp Monopoly

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr, beite og høy. En svært anvendelig blanding uten kløver for nordlige strøk, samt utsatte fjellbygder i Midt- og Sør-Norge. Inneholder nordnorske og vintersterke sorter av timotei og engsvingel. Innslag av engrapp gjør blandingen mer varig og bedre egnet til beiting. Kan også erstatte Strand nr. 7.

Strand nr. 4

 • 30 % Timotei Lidar
 • 25 % Timotei Grindstad
 • 20 % Engsvingel Vinjar
 • 10 % Engrapp Monopoly
 • 15 % Rødkløver Lars

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Surfôr, (evt. beite). En «sørnorsk» blanding tilpasset kyststrøk i Nordland/Troms med lang vekstsesong. Består av vintersterke sorter som gir store avlinger i både 1.- og 2. slått. Tilsatt 15 % rødkløver.

Strand nr. 5 (endret!)

 • 25 % Timotei Noreng
 • 20 % Timotei Lidar
 • 15 % Engsvingel Vinjar
 • 15 % Engrapp Monopoly
 • 5 % Rødsvingel Leik
 • 5% Engkvein Leikvin
 • 10 % Rødkløver Lars
 • 5 % Hvitkløver Norstar/Undrom

Såmengde: 2,5 – 3,5 kg/daa

Surfôr og beite (evt. høy). En god og mye brukt blanding med kløver for utsatte fjell- områder og nordlige strøk. En bred sammen- setning, bestående av vinterherdige sorter,
gir muligheter ved ønske om langvarig eng. Innslag av engrapp og hvitkløver gjør den godt egnet til beiting. Kløveren gir generelt kvalitetsøkning av fôret. En liten andel hardfør rødsvingel og engkvein bidrar til økt diversitet i enga.

Print Friendly, PDF & Email