Såvarer

Grønnfôrvekster og alternative vekster

Høstrug + italiensk raigras

Ett velprøvd beitealternativ, som har vært i praktisert i både Norge og Danmark de senere år, er en blanding med høstrug og italiensk raigras, sådd om våren. Dette har vært vellykket og gitt positive resultater både som et svært appetittlig fôr og mer melk på tanken.

Såmengde: 10-12 kg høstrug + 3 kg italiensk raigras / daa.

Aktuelle sorter: Inspector ubeiset populasjonsrug) og Barpluto/Mondora italiensk raigras.

Grønnfôrraps

Grønnfôrraps vokser fort og kan gi store avlinger etter 60-70 døgn. Den trives best på jord i god hevd med god næringstilgang. Kombinasjonen raps og rålendt, tett jord er et dårlig valg. Arten er svak mot klumprot. Fôrraps er en populær vekst til sau som på høsten tas ned fra fjellbeite.

Såmengde renbestand: 0,5-1,2 kg/daa avhengig av radavstand.

Fontan: Bladrik og middels høyvokst sort, mest aktuell til beiting.
Barsica/Barcoli: Bladrike, men mer høyvokste sorter enn Fontan. Bør brukes dersom avlinga skal ensileres.

Fôrmargkål

Fôrmargkål krever en veksttid på minst 120 døgn, mer for å gi full avling. Veksten gir et fôr med god kvalitet og smakelighet. Som fôrraps trives den best på jord i god hevd med god næringstilgang. Arten dyrkes i renbestand til ensilering eller direkte oppfôring. Den tåler frost.

Såmengde renbestand: 0,5-0,8 kg/daa avhengig av radavstand.

Camaro: Tyske og velprøvde sorter som gir stor avling.
Grüner Angeliter

Andre grønnfôrvekster
Av andre grønnfôrvekster kan følgende tilbys:

ArterSåmengde, kg/daaVeksttid, dagerNormalavling, Fem/daa
Fôrnepe0,3-0,5120750
Fôreddik (oljereddik)2,0-2,550-80350
Fôrerter15-2070-805-600
Fôr(vår)vikker10-1570-805-600
FôrmaisEn enhet til 5-6 daa/8-10000 frø pr. daa/2,5-3,0 kg pr. daa

Alternative vekster til ulike formål (grønnfôr, fangvekster, pollineringsvekster mm.
Av alternative vekster kan vi tilby følgende:

ArterSåmengde, kg/daaVarighet
Tiriltunge1,5 - 2,0Flerårig
Alexandrinerkløver2,0 - 3,0Ettårig
Perserkløver1,5 - 2,0Ettårig
Jordkløver2,5 - 3,0Ettårig
Blodkløver2,5 - 3,0Vinterettårig
Sneglebelg1,5 - 2,0Ettårig
Fôr (vår) vikke10,0 - 15,0Ettårig
Vinter (lodne) vikke5,0 - 6,0Vinterettårig
Vinter fôrert15,0 (100-120 pl./m2)Vinterettårig
Åkerbønner30,0 - 35,0Ettårig
Blå bitter lupin (Lupinus angustifolius)18,0Ettårig
Sand-/Svarthavre (Avena strigose)6,0 - 8,0Ettårig
Bokhvete8,0 - 10,0Ettårig
Honningurt1,0 - 1,5Ettårig
Oljereddik (fôrreddik)1,8 - 2,5Ettårig
Oljereddik / Daikon (struktur-store røtter)0,6 - 0,8Ettårig
Oljedodre (Camelina s.)0,5Ettårig
SpinnelinCa. 15,0Ettårig
OljelinCa. 8,0Ettårig
Karve1,0 - 1,5Toårig
Pimpernell (urt)1,0 - 1,5Flerårig
Sikori (urt)0,6 (alt. 25 % i frøblanding)Flerårig
Solsikke4,0 - 5,0Ettårig

Egenskaper til de viktigste flerårige grasartene

SortVinterherdighetVarighetSmakelighetBruksområdeVoksemåteKrav til jordartKrav til råmeDriftsmåteHøsting
TimoteiMeget godMiddels langvarigSvært godBlanding/renbestandStrågrasAll jord unntatt sandjordTørkesvakSlått2-3
EngsvingelMeget god(Middels) langvarigGodBlandingBladgrasTung og næringsrik jordTørkesvakSlått/beite2-3
StrandsvingelMiddelsLangvarigGodBlandingBladgrasNæringsrik leirjordTørkesterkSlått/beite3-4
HundegrasMiddelsKortvarigBrukbarBlanding/renbestandBladgrasIkke myr el. tørkesvak sandjordMiddels tørkesterkSlått/beite3-4
BladfaksMiddelsLangvarigGodBlanding/renbestandStrågras/jordstenglerOpplendt, kalkrik jordTørkesterkSlått/beite2
StrandrørMiddelsLangvarigDårligRenbestandStrågras/jordstenglerRålendt markMiddels tørkesterkSlått2-3
EngrappMeget godLangvarigGodBlandingBladgrasNæringsrik, kalkrik jordTørkesvakBeite/slått3-4
EngkveinMeget godLangvarigGodBlandingStrågrasLite kravfullTørkesterkBeite/slått2-3
Flerårig raigrasSvakKortvarigSvært godBlanding/renbestandStrågras (Bladgras)KravfullTørkesvakSlått/beite3-5
RaisvingelSvakKortvarigGodBlanding/renbestandBladgrasKravfullMiddels tørkesvakHyppige slåtter4
RødsvingelMeget godLangvarigMindre godBlandingBladgrasLite kravfullTørkesterkBeite/slått3-4
RødkløverMiddelsKortvarigGodBlandingHøytvoksendeTyngre jord pH->5,8TørkesterkSlått, ikke for tidlig3-4
AlsikekløverMiddelsKortvarigGodBlandingHøytvoksendeTyngre jord pH->5,9TørkesterkSlått, ikke for tidlig3-4
HvitkløverSvakMiddels langvarigSvært godBlandingKrypendeRålendt jordMiddels tørkesterkBeite/slått3-5
  • ad-3651
Print Friendly, PDF & Email