Såvarer

Høstbygg

Vi opplever økende etterspørsel etter høstbygg, og med de senere års vinterforhold har byggdyrkingen gått bra i de sørligste områdene på Østlandet. Høstbygget regnes først og fremst som forgrøde til høstraps da den er tidlig. Vinterherdigheten er gjennomgående svak. Vi tilbyr både hybridsort og linjesort.

Såmengde:11-12 kg/daa (hybrid). 17-18 kg/daa (linje).

Print Friendly, PDF & Email