Såvarer

Høsthvete

 

Arealene med høstsådde vekster varierer med årene alt etter mulighetene for å få sådd til rett tid og under gode forhold. Høsten 2018 var veldig gunstig for høstsåing, og det ble sådd rekordstore arealer, i motsetning til høsten 2017 da det ble sådd svært lite. Overvintringsevnen til sortene er helt avgjørende for avlingsresultatet. Med mildere vintrer får vi ikke testet vinterherdigheten fullt ut på nytt sortiment. Vi markedsfører derfor sorter som i forsøk og praksis har vist tilfredsstillende overvintring.

 

Ellvis

Ellvis har vært den største sorten i høsthvetesortimentet, men er nå under utfasing som mathvetesort. Sorten er svært yterik og har god stråkvalitet. Falltallet er høyt og stabilt, og sorten er motstandsdyktig mot flere sjukdommer, også gulrust. Proteinklasse 5.
Såmengde: 18-20 kg/daa

Praktik

Høsthvetesorten Praktik har i svenske forsøk vist et avlingsnivå på nivå med Ellvis. Falltallet er høyt og stabilt, og overvintringen er god. Proteininnholdet påvirkes av avlingsnivået, men ser ut til å ligge noe høyere enn sammenlignbare sorter. Sjukdomsmessig er sorten god, men viser mottagelighet for gulrust. Proteinklasse 4.
Såmengde: 18-20 kg/daa

Ozon

Ozon er en ny og svært interessant sort som har vært i norske forsøk i noen år. Sorten har god proteinkvalitet og et avlingsnivå i overkant av sammenlignbare sorter. Sorten har gode dyrkingstekniske egenskaper, men viser mottagelighet for gulrust, og bør behandles deretter. Proteinklasse 4.
Såmengde: 21-23 kg/daa

Jantarka

Jantarka er en høytytende forhvetesort med generelt gode dyrkingsegenskaper. Sorten er vintersterk, men mottagelig for gulrust, og bør behandles for dette. Vinterherdigheten er god.
Såmengde: 21-23 kg/daa

Torp

Torp er en meget høytytende forhvetesort som viser svært høye avlingstall i Sverige og Danmark. Sorten har også vært innom norsk prøving, og vist veldig gode avlingstall. Torp er sterk mot gulrust, men noe svakere på overvintring enn annet materiale, og vi mener dyrkingsområdet bør begrenses til distriktene rundt Oslofjorden.
Såmengde: 18-20 kg/daa

Print Friendly, PDF & Email