Såvarer

Høstrug, rughvete

Hybridrug er i dag nesten helt dominerende i rugdyrkingen i Norge. Avlingspotensialet er meget høyt, men hybridrugen har større krav til jordart og øvrige dyrkingsforhold for å ta ut det maksimale sammenlignet med populasjonsrugen som dominerte tidligere. Interessen for rug ser ut til å være økende igjen etter noen år med mjøldrøyeproblemer. Dette problemet må tas på alvor da mjøldrøyesoppen er svært giftig. I denne sammenhengen er det viktig med godt vekstskifte, god pløgsle, jamnt såbed, lav såmengde og jamnt bestand uten negative kantvirkninger. Såvarer av hybridrug blir i sin helhet importert, og sortimentet kan variere fra år til år avhengig av markedssituasjonen i utlandet. Det er derfor vanskelig å anbefale enkeltsorter.

Vi skaffer også populasjonsrug fortrinnsvis til beiting/fangvekster.
Omfanget av rughvetedyrking har tiltatt betraktelig de siste åra. Rughvetesortene er veldig yterike, men avlingsnivået er avhengig av vokseplassen. Med det avlingsnivået som rughveten framviser, bør arten være av stor interesse for å øke råvareproduksjonen til norsk kraftfôr. Aktuelle sorter er pr i dag Cappricia.

Såmengde hybridrug: 10-13 kg/daa.
Såmengde rughvete: 18-20 kg/daa.

Print Friendly, PDF & Email