Såvarer

Jordbruksfrø til alle formål!

Riktig grovfôr med god kvalitet er avgjørende faktor i husdyrholdet i Norge.

Flere forhold har betydning for å lykkes i grovfôrproduksjonen. En av disse er valg av arter/sorter enten i frøblanding eller som enkeltkomponenter. Våre frøblandinger består i stor grad av norske velprøvde sorter i forskjellige kombinasjoner, basert på Strand Unikorn’s egne erfaringer samt forsøk og anbefalinger fra Nibio og Norsk Landbruksrådgiving. Dette skal tilfredsstille de fleste bruksområder og geografiske beliggenheter i Norge. Vi tilbyr mer enn 30 forskjellige blandinger med ulikt innhold. I tillegg selges renfrø av de fleste sorter og arter til jordbruksformål som er tilpasset norsk klima.

Tørkesommeren 2018 preget ikke den norske frøavlen like mye som den den generelle grovfôr- og kornproduksjonen. Videre hadde vi også et rikelig lager med overliggende vare av de tradisjonelle norske engvekstene. Når det gjelder de ettårige vekstene som f.eks. westervoldsk og italiensk raigras, som kjøpes fra utlandet har vi og greid å dekke våre behov. Følgelig er Strand Unikorn og våre forhandlere innen Norgesfôrkjeden og Fiskå Mølle godt rustet for en ny salgssesong av grasfrø og frøblandinger av ulike slag.

Ujamne gjenlegg og reparasjon til våren Når det gjelder årets etableringer av nye gjenlegg og tilslaget av disse, er det nok mange som har ulike erfaringer og resultater denne sesongen. For flere tørket eller «brente» gjenlegg bort. Noen sådde på nytt på sensommeren når regnet kom. For andre gikk det greit eller det bare spirte senere på sommeren / høsten.

Strand Unikorn produserer frø av disse artene i Norge:

 • Timotei
 • Flerårig raigras
 • Strandrør
 • Engsvingel
 • Bladfaks
 • Rødsvingel
 • Engrapp
 • Rødkløver
 • Sauesvingel
 • Hundegras
 • Hvitkløver
 • Engkvein

I områder som fikk svært mye nedbør i høst, var det nok også noen som pådro seg kjøreskader og pakking av både gjenlegg og etablerte enger.

Følgelig er det mange som har ujevne gjenlegg, der noe har kommet godt, noe mindre godt og noen områder uten tilslag. Slike enger må vurderes nøye til våren om det er noe å satse på. Velger en å la enga ligge, kan et alternativ være å reparere eller vedlikeholdså med en type raigras. Tenker en kun å reparere for ett år og trenger mye grovfôr raskt, velg isåing med ettårig westervoldsk raigras, (evt. med innblanding av italiensk raigras – Strand nr. 46). Er ønske om å ha denne enga noe lenger (2-3 år), velg isåing med flerårig raigras eller en frøblanding bestående hovedsakelig med flerårig raigras, for. eks. Strand frøblanding nr. 19 eller nr. 23. Har en rikelig med areal og grovfôr og målet er en god eng som skal ligge i flere år (3-5), bør en kanskje vurdere å ta opp hele og så på nytt med en ordinær frøblanding fra Strand med timotei, engsvingel og rødkløver, med eller uten engrapp/raigras. Velges siste alternativ, og det brukes enn grønnfôrblanding som Strand nr. 41, 42 eller 43 Øko som dekkvekst vil en også her oppnå en stor tørrstoffavling av dekkveksten i juli pluss en liten slått av gjenlegget senhøstes under «normale» forhold.

 

Print Friendly, PDF & Email