Såvarer

Kløver og luserne

Rødkløver

Rødkløver inngår i mange frøblandinger med en mindre andel. Den fikserer nitrogen og tilfører ekstra protein og mineraler i grovfôret. Trives best på jord i god hevd. En andel på 20-30 % kløver i grovfôret hever kvaliteten betydelig med tanke på smakelighet og innhold av næringsstoffer. Rødkløver går fort ut etter to år, ved sterk N-gjødsling, sein slått og beiting. Grei tilgang i 2020.

Såmengde renbestand: 1,0-2,0 kg/daa

Lars: Norsk tetraploid sort. Størst avling og best vinterherdighet blant markedssortene. Hovedsort i områder der rødkløver er mest utsatt for vinterskade/utgang.
Lea: Norsk diploid, yterik og vintersterk sort. Egner seg best i Sør-Norge, men går også nordover. Selges også som økologisk.
Gandalf: Ny norsk diploid sort med klart bedre overvintring og avling enn Lea og skal erstatte denne.
Bjursele: Gammel svensk diploid vintersterk sort. Tidligere mye brukt nordenfjells og i utsatte strøk i Sør-Norge. Brukes som supplering til de norske i økologiske blandinger.
Selma (NYHET!): Ny finsk diploid sort med god overvintringsevne og avling nordsvenske og finske forsøk. Brukes som supplering til de norske i økologiske blandinger.

Alsikekløver

Alsikekløver gir ikke like stor avling som rødkløver. Den slår imidlertid ofte bedre til på noe rålendt jord, og takler jord med lav pH bedre enn rødkløver. Tidligere ønsket flere denne kløveren i eng til høy. Alsikekløver har tynne, bladrike stengler som beholder en frisk grønn farge også etter tørking.

Såmengde renbestand: 1,0-1,5 kg/daa

Frida: Svensk, sort med god vinterherdighet og som kan anbefales over hele landet.

Hvitkløver

Hvitkløver er et verdifullt innslag i alle frøblandinger til beite. Forsøk viser også positive resultater ved innslag av hvitkløver i frøblandinger beregnet for ensilering.

Såmengde renbestand: 1,0-1,5 kg/daa

SW Hebe: Svensk høytvoksende sort. Svært lik gamle Milkanova, samt både Silvester og Liflex, som også har vært innom markedet. Sorten passer følgelig best i lavlandet. Brukes som supplering til de norske. Selges også som økologisk.
Liflex: Nederlandsk høytvoksende sort. Svært lik Hebe og brukes som supplering til denne og de norske.
Norstar og Undrom: Henholdsvis norsk og svensk lavtvoksende, småblada og vintersterke sorter. Kan også brukes som underkultur.
Litago: Norsk høyvokst sort med god overvintringsevne og stort avlingspotensiale. Begrenset tilgang.
Rivendel: Småvokst dansk sort, passer best som underkultur og fangvekst.

Luserne

Luserne trives best under klimatisk gode forhold i Sør-Norge, på jord i god hevd med pH godt over 6 (helst >6,5), gjerne også i de dybere jordlag. Den tåler imidlertid ikke lange perioder med isdekke eller vann. Luserne har svært dyptgående rotsystem og er tørkesterk når den først er etablert, men må ha god tid mellom hver slått for å samle opplagsnæring. Luserne er aktuell i renbestand eller i 15-20 % blanding med andre arter. Arten fikserer nitrogen fra lufta, og frøet bør smittes med en bakteriekultur før såing hvis det er lenge siden den har vært dyrket.

Såmengde renbestand: 2,0-3,0 kg/daa

Live: Norsk vintersterk sort produsert i Canada. Nå med innbakt smitte.Ikke tilgang i 2020.
SW Nexus: Hovedsort i Sverige. Kun middels vinterherdig. Passer kun langskysten her i landet. Ikke tilgang i 2020.
Creno (Nyhet!): Stor sort i Nord Europa. Gjort det bra i svenske forsøk. Bedre vinterherdig enn SW Nexus. Ferdig smittet.
Saskia (Nyhet!): Produseres i Canada. Har god vinterherdighet. Selges bl.a. i Russland. Brukes kun i blanding. Ferdig smittet.

Print Friendly, PDF & Email