Såvarer

Knollvekter og mengde settepoteter

I tabellen nedenfor kan du finne middel knollvekt oppgitt i gram (gr) for hver gruppe av knoll- former og aktuelle sorter plassert i den gruppen som passer best. Knollvekten i denne tabellen er et gjennomsnitt av våre beregninger, og vi anbefaler at du tar ut prøve av hvert enkelt settepotetparti, veier og teller opp prøven for å finne midlere settepotetvekt på de ulike partiene.

KnollformSort30-45
mm
35-45
mm
35-50
mm
45-50
mm
45-52
mm
45-55
mm
RundAnouk, Bruse, Juno234850717888
RundovalColomba, Hassel, Lady Britta, Lady Claire, Kiebitz,
Kuras, Nansen, Saturna, Solist, Taurus, Troll
245153738091
OvalAlizee, Arielle, Berber, Carolus, Danique,
Fakse, Folva, Fontane, Frig, Kerrs Pink, Lunarossa,
Rutt, Oleva
265356768394
LangovalBeate, Celandine, Erika, Evolution, Laila,
Peik, Pimpernel
285558808696
Asterix (30-42mm og 42-48mm)4685
Innovator (30-45mm og 45-50mm)53100
LangCerisa, Mandel305875

Knollvekt i tabellen er oppgitt i gram.

Beregning av mengde settepotet per dekar

Formel:
Middel knollvekt (gram) * 10 000 : Radavstand (cm) * Setteavstand (cm)
= Kg settepotet per dekar

Eksempel 1

Arielle (oval): 45-52mm, 83 gram
Radavstand 75 cm, setteavstand 28 cm

83 * 10 000 : 75*28
= 395 kg settepotet per dekar

Eksempel 2

Arielle (oval): 35-45mm, 53 gram
Radavstand 75 cm, setteavstand 28 cm

53 * 10 000 : 75*28
= 252 kg settepotet per dekar

Print Friendly, PDF & Email