Såvarer

Oljevekster

 

Oljevekstdyrkingen i Norge kan økes en god del. Bedre sorter gjør at dyrking av både vårraps og høstraps er mer aktuelt enn noensinne. Den gode forgrødeefekten er interessant der det ellers bare dyrkes korn.

Hybridsortene har nå blitt tilnærmet enerådende i markedet. Disse kjennetegnes ved høyere avlingspotensiale og bedre dyrkingsegenskaper sammenlignet med de eldre linjesortene.

 

Vårrybs Synthia – nyhet!

Synthia er vårt nye tilbud innen vårrybs. Denne hybridsorten har vært i norsk prøving og framviser klar avlingsframgang i forhold til eldre sortiment (Cordelia). Synthia leveres i 3 units pakning.
Veksttid: 115 dager
Såmengde: 3 units er nok til 23-25 daa.

Vårraps performer – nyhet!

Hybridsortene representerer positive tilskudd i rapsdyrkingen. I 2021 vil vi tilby sorten Performer. Hybridsortene har noe kortere veksttid enn de tradisjonelle linjesortene, og dyrkingsegenskapene er noe bedre ved at sortene etablerer seg raskt og øker konkurranseevenen mot ugraset. Avlingspotensialet er høyere enn i de tradisjonelle sortene. Frøet leveres i units (enheter).
Veksttid: 126 dager
Såmengde: En unit er nok til 12-15 daa. pr. enhet

Høstraps

For å lykkes med høstoljevekster, må såfrøet i bakken tidlig slik at plantene får utviklet seg før innvintring. Dette er ofte den kritiske delen av produksjonen, men med utsikter til et varmere klima bør dette gå flere distrikter. Høstraps i vekstskifte med høstbygg og høsthvete kan gi
en svært god kornøkonomi for produsenter i områder med milde vintrer. Alt såfrø av høstraps blir importert, og markedssituasjonen utenlands er avgjørende for vårt sortiment. Frøet leveres i enheter.
Såmengde: 25-30 daa. pr. enhet

Print Friendly, PDF & Email