Såvarer

Oljevekster

Oljevekstdyrkingen i Norge kan økes en god del. Bedre sorter gjør at dyrking av både vårraps og høstraps er mer aktuelt enn noensinne. Den gode forgrødeefekten er interessant der det ellers bare dyrkes korn. Hybridsortene har nå blitt tilnærmet enerådende i markedet. Disse kjennetegnes ved høyere avlingspotensiale og bedre dyrkingsegenskaper sammenlignet med de eldre linjesortene.

Vårryps Valo og Cordelia

Valo er en godt innarbeidet sort innen vårrybs. Sorten har høyt fett- og proteininnhold. Klorofyllinnholdet er tilredsstillende. Cordelia har mye de samme egenskapene som Valo, men tenderer til å være en litt tidligere sort. Strået er langt men stråstyrken er god. Vårrybs er alternativet der veksttiden er for kort til å dyrke raps.
Veksttid: 115 dager
Såmengde: 0,8-1,2 kg/daa

Vårraps

Hybridsortene representerer positive tilskudd i rapsdyrkingen. Aktuell sort for 2019 vil være Builder. Hybridsortene har noe kortere veksttid enn de tradisjonelle linjesortene, og dyrkingsegenskapene er noe bedre ved at sortene etablerer seg raskt og øker konkurranseevenen mot ugraset. Avlingspotensialet er høyere enn i de tradisjonelle sortene. Frøet leveres i pakninger på 2,1 mill spiredyktige frø (enheter).
Veksttid: 126 dager
Såmengde: 12-15 daa. pr. enhet

Høstraps

For å lykkes med høstoljevekster, må såfrøet i bakken tidlig slik at plantene får utviklet seg før innvintring. Dette er ofte den kritiske delen av produksjonen, men med utsikter til et varmere klima bør dette gå flere distrikter. Høstraps i vekstskifte med høstbygg og høsthvete kan gi en svært god kornøkonomi for produsenter i områder med milde vintrer. Alt såfrø av høstraps blir importert, og markedssituasjonen utenlands er avgjørende for vårt sortiment. Frøet leveres i enheter.
Såmengde: 25-30 daa. pr. enhet

Print Friendly, PDF & Email