Såvarer

Toradsbygg

Salome

Salome er en halvsein og intensiv toradssort med meget høyt avlingspotesiale. Stråkvaliteten og styrken er god. Hl-vekt og tusenkornvekt er middels høy. Salome er resistent mot mjøldogg (mlo-resistens) og er sterk mot bladflekksjukdommer. Sorten har god resistens mot nematoder. Salome har ikke vært i norsk verdiprøving, så vår omtale er basert på svenske forsøk og praktiske erfaringer fra norsk dyrking. Selges også som økologisk.

Veksttid: 111 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Arild

Arild ble godkjent i 2016, og er en tidlig toradssort. Veksttida ligger mellom Brage og Rødhette. Sorten utmerker seg med sitt høye avlingspotensiale, tidligheten tatt i betraktning. Kornkvaliteten er god med høy hl-vekt og tusenkornvekt. Sorten er sterk mot de vanligste sjukdommene. Strået er langt og litt for mjukt, så Arild bør vekstreguleres.

Veksttid: 108 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Thermus

Thermus er en sein toradssort med meget høyt avlingspotensiale. Thermus er sterk mot de vanlige bladflekksjukdommene. Hl-vekta er middels høy. Sorten er noe stråsvak, og bør derfor vekstreguleres for å unngå legde. Selges også som økologisk.

Veksttid: 114 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

RGT Planet

RGT Planet er en sein toradssort som ble prøvd i norsk verdiprøving i tre år, men den ble ikke godkjent. Vi valgte likevel å markedsføre sorten da den har gode dyrkingstekniske egenskaper gjennom god stråstyrke og stråkvalitet. RGT Planet er imidlertid nå under utfasing. Sorten er storkorna, og avlingsmessig ligger RGT Planet på linje med Thermus.

Veksttid: 115 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Bente – Nyhet!

Bente er siste nyhet i toradssortimentet, og har i perioden 2017-19 framvist et avlingsnivå på 99% av Thermus. Sorten er imidlertid ca 1 dag tidligere, og har som RGT Planet betydelig lavere legdeprosent enn Thermus. Øvrige dyrkingsegenskaper er gjennomgående gode.

Veksttid: 112 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

 

 

Dyrkingsegenskaper toradssorter

 Arild
(tidlig)
Thermus
(sein)
Bente
(sein)
Rel veksttid0+6+4
Rel avling
Østlandet 2018-2020100104107
Midt-Norge 2018-2020100112112
Stråstyrke479
Strålengde476
Mjøldogg8910
Grå øyeflekk677
Bygg brunflekk896
Spragleflekk556
HI-vekt867
1000-kornvekt789
Proteininnhold744
Treskbarhet654
Spiretreghet457
DON-verdi884

Kilde: NIBIO

Forklaring til tabeller
Veksttid = Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage (tidligbygg), Arild (seint bygg), Ringsaker (havre), Bjarne (vårhvete).
1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høye DON-tall, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, høy skallprosent, lavt falltall
10 = god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lave DON-tall, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, lav skallprosent, høyt falltall

Sortsinformasjon

Sortsinformasjon for importvare av toradsbygg for vekstsesongen 2021

Flair er en veldig interessant sein toradssort som gjør det bra i svenske og danske forsøk.

Sorten har kort strå, har mlo-resistens mot mjøldogg, samt resistens mot 2 raser av havrecystenematode.
Vekstid: 114 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

Print Friendly, PDF & Email