Såvarer

Sertifiserte settepoteter

sertifiserte_settepoteter

Anvendelsen av sertifisert utsæd av settepoteter øker hvert år. Erfaring viser at det gir en bedre tilvekst og således en bedre avling. Stadig flere dyrkere fornyer settepotetmaterialet hvert år og minimerer sjukdomsrisikoen som eget utsæd medfører. Nærmere opplysninger for tilgang på sorter og sortsinformasjon får du ved å henvende deg til Strand Unikorn, telefon 62 35 15 00.

Tidlige sorter

Arielle
Skal gjødsles lavt med nitrogen, 3-6 kg N/ daa i følge sortseier. Gir jevnt store knoller og relativ stor avling som er egnet til både ferskpotet og skrelling.

Berber
Fin skallkvalitet og veldig anvendelig som tidlig matpotet. Egner seg til dyrking under plast og til skrelling.

Colomba
Robust gul tidligsort med god skallfinish og stort avlingspotensiale. Kort dvaletid og krever god ventilasjon ved lagring.

Evolution
Rød tidligsort med «potetsmak». Stort avlingspotensiale og sterk mot tørråte. Kort dvaletid, jevn knollfordeling og sterk mot mekaniske skader.

Hassel
Gul tidligpotet med tilsvarende tidlighet som Juno. Rundoval, fin skallfinish, normalt knollansett og god på smak. Gul i kjøttet og markerte groøyne.

Juno
Ferskpotet til det tidligste markedet. Bør gjødsles svakt for å unngå vekstsprekk og for store knoller.

Rutt
Har meget bra smaksegenskaper. Egnet til tidlig konsummarked og til skrelling.

Solist
Gir forholdsvis få men jevn størrelse på knollene og er velegnet som ferskpotet til det tidligste markedet. Gjødsles forsiktig og bør forspires på grunn av lang spiredvale.

Halvtidlige, halvseine og seine sorter

Anouk
Halvtidlig gul sort med små runde knoller og gode egenskaper til mat- skrelling og småpo- tet. God resistens mot tørråte og godt egnet til økologisk dyrking.

Asterix
Meget anvendelig og yterik sort med god holdbarhet ved lagring. Kan være utsatt for sølvskurv som utvikler seg utover våren. Er ved siden av Beate den mest populære røde sorten til mat i Norge.

Beate
Yterik sort hovedsakelig til konsummarkedet. Svak mot foma og fusarium.

Bruse
Liten spesialsort for produksjon av chips/ potetgull.

Carolus
Halvsein, gul matpotetsort med ovale knoller og markerte røde groøyne. Koketype BC. Sterk mot tørråte og utmerket til både konvensjonell og økologisk dyrking. Høytvoksende og «åpen» risvekst.

Cerisa
En halvsein spesialsort til småpotetproduksjon. God skallkvalitet, stort knollansett og sterk mot flatskurv.

Celandine
Delikatessepotet med meget god skallfinish og veldig god smak. Kort dvaletid og sterk mot flatskurv. Settes tett for å oppnå god salgbar avling

Fakse
«Sandjordsort» med høyt avlingspotensiale. Lav nitrogengjødsling er viktig for naturlig avmodning og for å heve tørrstoff nivå.

Folva
Lett å dyrke, stort avlingspotensiale og sterk mot mørkfarging og sundkoking.

Fakse
«Sandjordsort» med høyt avlingspotensiale. Lav nitrogengjødsling er viktig for naturlig avmodning og for å heve tørrstoff nivå.

Folva
Lett å dyrke, stort avlingspotensiale og sterk mot mørkfarging og sundkoking.

Fontane
Halvsein kombinasjonssort med stort avlingspotensiale og jevnstore knoller. Egnet til både pommes frites, pakking og skrelling.

Innovator
Få knoller per plante, meget høy knollvekt og langstrakt knollform. Velegnet til pommes frites. Stort avlingspotensiale.

Kerrs Pink
Velkjent melen sort med utmerket matkvalitet. Umodne knoller sitter godt på riset og sorten gror lett på lager.

Kuras
Spesialsort til stivelsesproduksjon og er for øyeblikket største sort til dette formålet i Danmark. Gjødsles som Oleva, men gir betydelig mer avling. Har særdeles gode resistensegenskaper mot virus.

Lady Claire
Sorten er sterk mot indre defekter og gir bedre sorteringsutbytte enn Saturna.

Laila
Veldig stort avlingspotensiale og god høsteteknisk sort, men utsatt for grønne knoller og mørkfarging.

Mandel
Svak mot de fleste sjukdommer, men mindre smittepress da den stort sett dyrkes i dal- og fjellbygder. Meget gode lagringsegenskaper.

Nansen
Rød, halvsein Asterix-type med godt knollansett. Fin skallfinish og jevn knollstørrelse. Sterk mot sølvskurv og flatskurv.

Oleva
Meget yterik sort med rask spiring. Oleva er sterk mot indre defekter og gir god avmodning.

Peik
Gir få knoller per plante, er relativt spiretreg og trenger forvarming. Benyttes mest til pommes frites, men er en utmerket matpotet. Sterk mot tørråte og kan dyrkes økologisk.

Pimpernel
Yterik sort hovedsakelig til konsummarkedet. Svak mot foma og fusarium.

Saturna
Sorten er tørkeutsatt (grunt rotsystem), svak mot indre defekter og viser lett mangel på magnesium. Har lang spiredvale og lagrer godt.

Ta kontakt for en fagprat!

Hans Arne Krogsti
Produktsjef settepotet
Tlf 90 87 08 37
[email protected]

Resistensegenskaper

(1 = dårlig, 9 = best)

SorterPotetkreftCystenematodeTørråte risTørråte knollerFlatskurvFomaFusariumPotetvirus YRust pga TRVRust pga PMTV
ArielleRRo1,436576698
AsterixRRo137466766
BeateRM67823625
BerberRRo133446-48
BruseRLM35653737
Fakse**RRo1,434746498
FolvaRRo1,535665-44
FontaneMRo134555666
InnovatorRRo2,366547577
HasselRM43745-54
JunoRRo134475-86
Kerrs PinkRM63373527
LailaRM44465556
Lady ClairRRo1456787**56
MandelMM2266123-
NansenRLM878666*97
OlevaRRo145433288
PeikRRo177374847
PimpernelRM77475767
RuttRRo135421463
SaturnaRRo156674672
SolistRRo1,447----44

Kilde: Bioforsk Øst

– = Ikke testet

* = Få tester

** = Utenlandske resultater

Print Friendly, PDF & Email