Såvarer

Spelthvete

Markedet etterspør et kvantum spelthvete til mat. I Norge er det høstformen som dyrkes. Det er primært i økologisk produksjon spelt blir dyrket, men etterspørres også i konvensjonell produksjon. Vi markedsfører sorten Oberkulmer Rotkorn.

Såmengde: 28-32 kg/daa.

Print Friendly, PDF & Email