Såvarer

Grønnfôr, grønngjødsling og fangvekster

Strand nr. 40

 • 40 % Bygg Brage
 • 35 % Grønnfôrert Javlo
 • 10 % Sommervikker Nitra/Jose
 • 15 % Italiensk raigras Barpluto

Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa

Økonomiblanding, bygg med raigras. Blandingene bør høstes senest to uker etter at kornet skyter. Korn og belgvekster utfyller hverandre godt som fôr. Ert er en god forgrøde, og konkurrerer godt mot ugras. Italiensk bladrikt raigras gir vekst videre utover høsten.

Strand nr. 41

 • 50 % Bygg Brage
 • 40 % Grønnfôrert Javlo
 • 10 % Sommervikker Nitra/Jose

Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa (lavest som dekkvekst)

Økonomiblanding, bygg uten raigras. Grønnfôrblanding som gir en høsting. Kan også brukes som dekkvekst siden den ikke inneholder raigras.

Strand nr. 42

 • 50 % Havre Belinda el.l.
 • 40 % Grønnfôrert Javlo
 • 10 % Sommervikker Nitra/Jose

Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa (lavest som dekkvekst) 

Økonomiblanding, havre uten raigras. Lik Strand nr. 41, men med havre i stedet for bygg. Fraværet av snerp kan være positivt i fôringssammenheng, og havre gir økt fleksibilitet i forhold til høstetidspunkt.

Print Strand nr. 43 ØKO  NYHET!

 • 50 % Havre Akseli
 • 40 % Grønnfôrert Onyx
 • 10 % Sommervikker Nitra/Jose

Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa (lavest som dekkvekst)

Økonomiblanding, havre uten raigras. Lik Strand nr. 42, men økologisk.

Strand nr. 45

 • 85 % It. raigras Barpluto
 • 15 % Persekløver Laser/Lightning

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Beiteblanding med italiensk raigras. Blandingen er godt egnet til beiting og direkte oppfôring. Det italienske raigraset har svært liten andel strå.

Strand nr. 46

 • 50 % W.w. raigras Bartigra
 • 50 % It. raigras Barpluto

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Surfôrblanding med w.w.- og italiensk raigras. Blandingen egner seg best til ensilering. Kan også brukes ved evt. reparasjonssåing og våtsåing.

Strand nr. 50

 • 55 % Sommervikker Nitra
 • 35 % It. raigras Barpluto
 • 5 % Perserkløver Laser/Lightning
 • 5 % Hvitkløver Hebe

Såmengde: 7,0-8,0 kg/daa

Grønngjødselblanding. Såes om våren i høsteåret og opptar arealet gjennom sesongen. Moldes ned om høsten eller neste vår.

Strand nr. 51

 • 44 % Vintervikke (Lodnevikke)
 • 20 % Italiensk raigras Barpluto
 • 18 % Honningurt BeeHappy/Profa
 • 18 % Blodkløver Kardinal/Linkarus

Såmengde: 4,0-7,0 kg/daa

Pionérblandingen. Interessen for denne blandingen øker stadig i omfang. Blandingen brukes som jordstruktur forbedrer, jordløsner og grønngjødsling. Blir meget tett og virker også som ugrasbekjemper. Interessant både for konvensjonelle og økologiske dyrkere.

Print Friendly, PDF & Email