Såvarer

Grønnfôrblandinger

Strand nr. 40

 • 40 % Bygg Brage
 • 35 % Grønnfôrert Javlo
 • 10 % Fôr (vår) vikke Nitra/Jose
 • 15 % Italiensk raigras Barpluto

Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa

Grønnfôrblanding, bygg med raigras. Blandingene bør høstes senest to uker etter at kornet skyter. Korn og belgvekster utfyller hverandre godt som fôr. Ert er en god forgrøde, og konkurrerer godt mot ugras. Italiensk bladrikt raigras gir vekst videre utover høsten.

Strand nr. 41

 • 50 % Bygg Brage
 • 40 % Grønnfôrert Javlo
 • 10 % Fôr (vår) vikke Nitra/Jose

Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa (lavest som dekkvekst)

Grønnfôrblanding, bygg uten raigras. Grønnfôrblanding som gir en høsting. Kan også brukes som dekkvekst siden den ikke inneholder raigras.

Strand nr. 42

 • 50 % Havre Belinda el.l.
 • 40 % Grønnfôrert Javlo
 • 10 % Fôr (vår) vikke Nitra/Jose

Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa (lavest som dekkvekst) 

Grønnfôrblanding, havre uten raigras. Lik Strand nr. 41, men med havre i stedet for bygg. Fraværet av snerp kan være positivt i fôringssammenheng, og havre gir økt fleksibilitet i forhold til høstetidspunkt.

Print Strand nr. 43 Ø

 • 50 % Havre Akseli øko
 • 40 % Grønnfôrert Onyx øko
 • 10 % Fôr (vår) vikke Nitra/Jose

Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa (lavest som dekkvekst)

Økonomiblanding, havre uten raigras. Lik Strand nr. 42, men godkjent til økologisk jordbruk.

Strand nr. 45

 • 85 % It. raigras Barpluto
 • 15 % Persekløver Laser/Lightning

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Ettårig beiteblanding med italiensk raigras. Blandingen er godt egnet til beiting og direkte oppfôring. Det italienske raigraset har svært liten andel strå.

Strand nr. 46

 • 50 % W.w. raigras Bartigra
 • 50 % It. raigras Barpluto

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Ettårig surfôrblanding med w.w.- og italiensk raigras. Blandingen egner seg best til ensilering. Kan også brukes ved evt. reparasjonssåing og våtsåing.

Såmengder m.m. til andre aktuelle grønnfôrblandinger

SortAntall slåtterBruksområdeVeksttid, dagerNormalavling, FEm/daaSåmengde, kg/daa
Korn+erter(+vikker)1Direktefôring/ensilering70-8050010+9 (9+7+3)
Korn+erter+raigras2Direktefôring/ensilering+slått/beite100-1206008+8+3
Korn+forraps1Direktefôring/ensilering80-9050012+0,8
Korn+fôrraps+raigras2Direktefôring/ensilering+slått/beite100-1206008+0,8+3
Korn+raigras2-3Direktefôring/ensilering+slått/beite100-12060012+4
Fôrraps+raigras2Direktefôring/beite100-1206001,0+4
Fôrraps+vikker (sau)1+beiteDirektefôring/beite100-1204501,2+4
Print Friendly, PDF & Email