Såvarer

Frøblandinger til økologisk produksjon

Print

Strand nr. 30 – Sørlig øko

 • 50 % Timotei Grindstad
 • 20 % Engsvingel Fure
 • 10 % Engrapp Knut
 • 15 % Rødkløver Lea
 •  5 % Hvitkløver Hebe

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr, beite og høy. En varig og allsidig blanding for Sør-Norge og gode strøk i Midt-Norge. Blandingen består av yterike sorter og inneholder minimum 70 % økologisk såvare.

Strand nr. 31 – Nordlig øko

 • 50 % Timotei Lidar
 • 15 % Engsvingel Norild
 • 5 % Engsvingel Fure
 • 15 % Rødkløver Lea
 • 10 % Engrapp Monopoly
 • 5 % Hvitkløver Norstar/Undrom

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr, beite og høy. En vintersterk og allsidig blanding for utsatte og nordlige strøk. Blandingen består av vinterherdige sorter og inneholder minimum 70 % økologisk såvare.

Strand nr. 32 – Intensiv øko

 • 50 % Timotei Grindstad
 • 20 % Engsvingel Fure
 • 10 % Fl.årig raigras Figgjo
 • 15 % Rødkløver Lea
 • 5 % Hvitkløver Hebe

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr. En yterik, intensiv og allsidig blanding med en mindre andel flerårig raigras. Tilpasset de klimatisk bedre strøk i Sør-Norge og langs kysten. Andelen raigras gir god gjenvekstevne, hever kvaliteten og bedrer smakligheten på fôret uten at det dominerer. Blandingen inneholder minimum 70% økologisk såvare.

Print Friendly, PDF & Email